Chung sức xây dựng nông thôn mới_top

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục quan tâm lĩnh vực hợp tác xã, sản phẩm OCOP chủ lực để đứng vững trên thị trường…

Sáng 21/6, đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Như Khôi – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Thành Vinh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các chi cục: Phát triển nông thôn, Kiểm lâm, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Thuỷ lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư, Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hoàng

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, từ năm 2021 đến hết năm 2023, toàn tỉnh có thêm 39 xã đạt chuẩnnông thôn mới, 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Đô Lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Hưng Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình công nhận.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2023 đạt khoảng 40,5 triệu đồng/năm (tăng 8,5 triệu đồng/người/năm so với cuối năm 2020). Thêm 374 vườn chuẩn nông thôn mới; 32 thôn/bản đạt chuẩn nông thôn mới… Bình quân tiêu chí là 17,00 tiêu chí/xã, tăng 0,48 tiêu chí/xã so với năm 2020. Thêm 483 sản phẩm được công nhận OCOP.

Đến nay, toàn tỉnh có 319 xã/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 77,61%) đạt 90,88% kế hoạch.

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu ý kiến làm rõ thêm một số vấn đề trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Xuân Hoàng

Mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 340 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương 82,7% số xã toàn tỉnh. Có ít nhất 136 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tương đương 39,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có ít nhất 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tương đương 10% số xã nông thôn mới. Đến năm 2025 có 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Những vấn đề mà các thành viên đoàn giám sát củaHĐND tỉnhquan tâm sau khi tiếp xúc cử tri là khó khăn trong thực hiện tiêu chí nước sạch đối với xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; Nhiều hợp tác xã chưa có trụ sở, nguồn vốn còn khó khăn, ruộng đất còn manh mún…; Chất lượng và thị trường tiêu thụ của sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh cần được quan tâm nhiều hơn; Quy hoạch và nguồn đầu tư Nhà máy nước phía Bắc huyện Diễn Châu; Việc cấp xi măng theo chính sách hỗ trợ của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới hàng năm chậm.

Trước đó, vào đầu tháng 6, đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát tại một số địa phương. Trong ảnh, đoàn giám sát tại Nhà Văn hóa xóm 2, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ảnh: Xuân Hoàng

Vấn đề cử tri quan tâm nữa là, sau sáp nhập thôn, xóm, thực trạng nhiều nhà văn hoá xóm bỏ không chưa được giải quyết và nguồn lực đầu tư xây dựng nhà văn hoá mới đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại cuộc làm việc, đại diện các sở, ngành, chi cục đã trả lời những vấn đề các thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong giai đoạn vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực hợp tác xã. Quy mô sản xuất và tính liên kết của sản phẩm OCOP mặc dù đã có bước tiến đáng kể, nhưng cần nâng cao hơn nữa một số sản phẩm chủ lực đứng vững trên thị trường để đưa sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị. Vấn đề môi trường nông thôn, trong đó tiêu chí nước sạch nông thôn mới cần có hướng tháo gỡ, trong đó thu hút doanh nghiệp vào đầu tư. Nhà văn hoá thôn, xóm hiện vẫn còn những bất cập.

Các sở, ngành liên quan tiếp tục kiên trì tinh thần xây dựng nông thôn mới, thực trạng hiện nay một số địa phương vùng miền núi đang có xu hướng chùng xuống. Ngành nông nghiệp cần chủ động rà soát lại các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để tập hợp đề xuất những chính sách sát thực nhất đến với cơ sở./.

Xuân Hoàng

Vương Đinh Huệ
Văn bản ban hành

Một loại rau mọc trên đá với cái tên đầy lạ lẫm, đã trở thành đặc sản quý hiếm ở Nghệ An

1541/QĐ-UBND

Ban hành Bộ tiêu chí thôn, xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới; Vườn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2025

318/QĐ-TTg

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

1563/QĐ-UBND

Về việc quy định các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025

320/QĐ-TTg

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

319/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025

263/QĐ-TTg

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

18/2022/QĐ-TTg

Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

24/2020/NQ-HĐND

Về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2025

211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025

Số 05/2014/TT-BVHTTDL

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Số 05/2014/TT-BVHTTDL

Thông tư của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Về sữa đổi, bổ sung tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, thể thao xã và thôn


Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Xem bình chọn

Loading ... Loading ...
Thống kê
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại0
  • Tổng lượt truy cập2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây