Chung sức xây dựng nông thôn mới_top

Quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi, giảm phát thải khí nhà kính

Từ nguồn lực hỗ trợ của các dự án, Sóc Trăng thực hiện nhiều mô hình quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi, thúc đẩy tiến trình giảm phát thải khí nhà kính.

Cải thiện khẩu phần thức ăn cho chăn nuôi bò sữa, bò thịt, thông qua việc sử dụng thức ăn thô xanh là giải pháp giảm thiểu phát thải khí hiệu quả. Ảnh:Kim Anh.

Ngày 28/4/2023, Bộ NN-PTNT ban hành Quyết định số 1693/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (bao gồm kế hoạch giảm phát thải khí metan) ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Theo quyết định này, đến năm 2030, Ngành NN-PTNT đảm bảo tổng lượng giảm phát thải khí nhà kính tối thiểu đạt 121,9 triệu tấn các bon tương đương. Đóng góp vào cam kết của quốc gia đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, tạo cơ sở cho phát triển bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của ngành.

Riêng đối với các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi, ngành NN-PTNT chú trọng cải thiện khẩu phần thức ăn cho chăn nuôi bò sữa, bò thịt. Thông qua việc sử dụng thức ăn thô xanh ủ chua, nhằm giảm thiểu phát thải khí metan và nâng cao năng suất bò sữa, bò thịt.

Bên cạnh đó là ứng dụng phần mềm phân tích phối trộn thức ăn để xây dựng khẩu phần ăn đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng và có mức phát thải thấp. Hay cải tiến công nghệ để tái sử dụng chất thải chăn nuôi làmphân bón hữu cơ. Điển hình như ứng dụng công nghệ vi sinh trong ủ phân, công nghệ tách phân và nước tiểu trong chăn nuôi heo để nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng, thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, thời gian qua đơn vị đã tranh thủ các nguồn từ dự án như: Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL (ICRSL). Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP), thực hiện hỗ trợ người nuôi heo cải tiến công nghệ, tái sử dụng chất thải, để nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi và sản xuất phân bón hữu cơ.

Tranh thủ nguồn lực từ các dự án, Sóc Trăng hỗ trợ hộ nuôi thực hiện thu gom chất thải động vật vào hố ủ hoai để tái sử dụng làm phân bón cho cây trồng. Ảnh:Kim Anh.

Cụ thể, với nguồn lực từ Dự án ICRSL, tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng được 158 mô hình áp dụng đệm lót sinh học. Đối với các hộ chăn nuôi tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, đều được cán bộ thú y vận động thực hiện thu gom phân động vật vào hố ủ hoai để tái sử dụng làm phân bón cho cây trồng.

Từ nguồn vốn của Dự án LCASP cũng đã hình thành trên 3.300 mô hình công trìnhkhí sinh học(hầm biogas). Bên cạnh đó, dự án cũng hỗ trợ xây dựng thành công 2 mô hình quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi thông qua ứng dụng máy phát điện khí sinh học và máy tách phân cho trang trại chăn nuôi gia súc tại huyện Trần Đề và Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, các mô hình sử dụng máy phát điện khí sinh học quy mô trang trại hay mô hình sử dụng nước thải công trình khí sinh học làm phân bón cho cây trồng tại tỉnh Sóc Trăng cũng đã hiện hữu và đang được người dân ứng dụng rộng rãi.

Ông Lâm Minh Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sóc Trăng đánh giá, nhìn chung các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ quản lý chất thải chăn nuôi, đang tạo ra những tín hiệu tích cực trong việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên địa bàn.

Ứng dụng công nghệ để tái sử dụng chất thải, sản xuất phân bón hữu cơ sẽ góp phần giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Ảnh:Kim Anh.

Qua đó, cải thiện môi trường nuôi về mùi hôi và tạo được nguồn thu nhập tăng thêm cho hộ nuôi. Thông qua việc tiết kiệm chi phí nhờ thay thế nhiên liệu khí sinh học, tăng nguồn năng lương sạch, giảm thiểu ô nhiêm môi trường. Đồng thời, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh của ngành.

Hiện nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú ySóc Trăngđang thường xuyên, tăng cường hướng dẫn người nuôi ứng dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Chung tay cùng ngành NN-PTNT giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 84 triệu USD.

Dự án được triển khai tại 10 địa phương là Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Định, Tiền Giang, Bến Tre và Sóc Trăng.

Bao gồm 4 hợp phần: Quản lý chất thải chăn nuôi; Tín dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học; Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp và Quản lý dự án.

Thông qua dự án, các hoạt động quản lý chất thải chăn nuôi, phế phụ phẩm trong sản xuất khí sinh học được cải thiện. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần phát triển chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang trại bền vững. Đồng thời tạo ra nguồn năng lượng sạch, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn.

 

Vương Đinh Huệ
Văn bản ban hành

Một loại rau mọc trên đá với cái tên đầy lạ lẫm, đã trở thành đặc sản quý hiếm ở Nghệ An

1541/QĐ-UBND

Ban hành Bộ tiêu chí thôn, xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới; Vườn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2025

318/QĐ-TTg

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

1563/QĐ-UBND

Về việc quy định các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025

320/QĐ-TTg

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025

319/QĐ-TTg

Phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025

263/QĐ-TTg

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

18/2022/QĐ-TTg

Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

24/2020/NQ-HĐND

Về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2025

211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025

Số 05/2014/TT-BVHTTDL

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Số 05/2014/TT-BVHTTDL

Thông tư của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch Về sữa đổi, bổ sung tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, thể thao xã và thôn


Thăm dò ý kiến

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM nên theo chỉ tiêu nào?

Xem bình chọn

Loading ... Loading ...
Thống kê
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại0
  • Tổng lượt truy cập2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây