• Khí thế mới trên vùng quê năng động
  • Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, nhiều địa phương ở Đô Lương đã đạt được những thành tựu nổi bật, diện mạo làng quê đổi thay, ngày càng phát triển giàu mạn
  •