• Cả nước tồn kho trên 400.000 tấn đường

  11/03/2018 | 11:28

  Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) hiện các nhà máy đường trên cả nước đang tồn kho 387.379 tấn, các công ty thương mại tồn kho 14.642 tấn, đồng thời việc tiêu thụ vẫn gặp rất nhiều khó khăn do Hiệp định ATIGA.

 • Bạc Liêu: Giá lúa tiếp tục khởi sắc

  07/03/2018 | 09:50

  Tại Bạc Liêu, giá lúa tăng từ 200 - 400 đồng/kg, cụ thể IR50404 có giá từ 5.900 - 6.000 đồng/kg; OM4900 từ 6.200 - 6.300 đồng/kg...

 • Những tháng đầu năm 2018, xuất khẩu gạo thuận lợi

  07/03/2018 | 09:47

  Những tháng đầu năm 2018, XK gạo đã khởi sắc. Thông tin của một số doanh nhân ngành gạo cho thấy, XK gạo trong năm nay sẽ thuận lợi hơn năm trước.

 • Phát triển CNTT là giải pháp giúp Việt Nam "vượt qua bẫy thu nhập trung bình"

  09/10/2014 | 20:29

  Nghị quyết số 13 -NQ/TƯ, ngày 16/1/2012 của Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đã xác định: Công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những hạ tầng quan trọng của quốc gia, vừa là ngành kinh tế - kỹ thuật, vừa là ngành hạ tầng mềm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền số.

Sản phẩm A - Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Sản phẩm A