• Quảng Ngãi: Xây dựng nông thôn mới: Kinh nghiệm huy động nguồn lực trong dân

    04/09/2018 | 07:46

    Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 ở tỉnh ta đang đứng trước nhiều thách thức lớn, do việc tìm kiếm các nguồn lực đầu tư ngày càng khó khăn. Trước thực tế đó, một số địa phương đã có nhiều sáng tạo trong việc khai thác các nguồn lực để đầu tư, nhất là nguồn lực trong dân.

Nhóm văn bản điều hành - Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Văn bản A

  • Tin mới cập nhật
  • Tin đọc nhiều nhất