• Chuẩn bị cho sức bật của lò xo kinh tế

    10/04/2020 | 09:32

    Sáng 10/4, Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương về giải pháp ứng phó tổng thể, toàn diện tác động của Covid-19 tới đời sống xã hội.

  • Quảng Ngãi: Xây dựng nông thôn mới: Kinh nghiệm huy động nguồn lực trong dân

    04/09/2018 | 07:46

    Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 ở tỉnh ta đang đứng trước nhiều thách thức lớn, do việc tìm kiếm các nguồn lực đầu tư ngày càng khó khăn. Trước thực tế đó, một số địa phương đã có nhiều sáng tạo trong việc khai thác các nguồn lực để đầu tư, nhất là nguồn lực trong dân.

Nhóm văn bản điều hành - Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Văn bản A