26/12/2022 | 17:12

Xây dựng mô hình 'Hàng cây nông dân ơn Bác gắn với giữ gìn và khôi phục cảnh quan nông thôn'

Mô hình hàng cây ơn Bác nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân tham gia cùng các cấp, ngành và toàn dân trong việc làm đẹp quê hương, xây dựng và bảo vệ môi trường gắn với giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam.

Trao thùng rác 3 ngăn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thanh Phúc

Chiều 26/12, tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, quê hương của đồng chí Phan Thái Ất - Bí thư Tổng Nông hội Nghệ An, BTV Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng mô hình “Hàng cây nông dân ơn Bác gắn với giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam”.

Mô hình nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội nông dân, mỗi cán bộ, hội viên nông dân tham gia cùng các cấp, các ngành và toàn dân trong việc làm đẹp quê hương, xây dựng và bảo vệ môi trường gắn với giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam.

Trao thùng rác 2 ngăn cho các hộ gia đình ở xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thanh Phúc

Theo đó, các nội dung hoạt động của mô hình gồm: Tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân nắm và hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường gắn với giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; tổ chức trồng hàng cây “Nông dân ơn Bác”; tập huấn trang bị kiến thức cho các hộ dân về kiến thức thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; hỗ trợ xe thu gom rác thải và thùng đựng rác tại một số điểm công cộng và hộ gia đình nông dân được lựa chọn để tham gia mô hình.

Trồng 320 cây xanh trên trục đường chính của xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thanh Phúc

Qua đó, vận động hội viên nông dân nhân rộng các mô hình, hoạt động, cách làm hay về bảo vệ môi trường nông thôn, nông nghiệp, nhất là các hoạt động, mô hình về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới; kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Tham gia mô hình, hội viên được hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh tặng 2 xe vận chuyển rác và 55 thùng đựng rác cho xã Lĩnh Sơn; đồng thời, tổ chức tập huấn kiến thức về phân loại và xử lý rác thải cho người dân địa phương thụ hưởng mô hình; Trồng hàng cây “Nông dân ơn Bác” dài 1.500m.

Thanh Phúc