31/12/2021 | 18:59

Văn hóa năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ nhiệm kỳ 2021-2025, thành quả bước đầu cho nền tảng xây dựng Nông thôn mới của tỉnh nhà trong giai đoạn 2021-2025

Phần 1, Kết quả đạt được năm 2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sự bùng phát của dịch Covid-19 lần thứ 4 trong phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Văn hóa và Thể thao. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành cùng với nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, sự nghiệp văn hóa và thể thao đã đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước: Hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản và chương trình công tác của UBND tỉnh giao tại Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm. Trong đó, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn, phục vụ nhiệm vụ chính trị trong năm 2020; Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 của UBND tỉnh giao. Tính đến ngày 09/12/2020, ngành đã chủ động xây dựng và ban hành 3.400 văn bản; tiếp nhận và xử lý 10.500 văn bản các loại nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về quản lý Nhà nước, phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình và thể thao trên địa bàn toàn tỉnh; Tham mưu thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển văn hóa, thể thao và gia đình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2025 thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao; Chương trình phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công tác cải cách hành chính: Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, điều hành theo hướng cải tiến, đổi mới lề lối và tác phong làm việc; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Sở được cải tiến rõ nét; Thực hiện tốt việc đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh; theo đó đã cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính 19/98 TTHC, đạt 19,4%. Triển khai rà soát, đánh giá phương án phân cấp thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, trong đó đã ban hành Quyết định số 2595/QĐ-SVHTT ngày 28/8/2021 về việc công bố lại Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai ứng dụng phần mềm VNPT.Ioffice trong quản lý điều hành hoạt động của ngành; sử dụng hộp thư công vụ để xử lý công việc. Tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa. Năm 2021, đã tiếp đón, hướng dẫn các tổ chức, công dân thực hiện đúng các quy định.

Khu di tích lịch sử Kim Liên

Công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện và các ngày lễ lớn: Năm 2021 là năm điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước, theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao tham mưu chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hoạt động văn hóa, thể thao có quy mô lớn. Nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số hoạt động không được tổ chức theo kế hoạch, phải hủy bỏ. Tuy nhiên, ngành đã tham mưu cũng như chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước như: Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Ngày Quốc tế lao động 01/5; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; 80 năm ngày mất đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; 52 năm ngày Bác Hồ đi xa; 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại huyện Con Cuông; Chương trình nghệ thuật "Quê hương trong trái tim Người" và chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội thi thể thao các dân tộc tại huyện Quỳ Châu; Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc giải Việt dã tỉnh Nghệ An năm 2021; giải Đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh; giải cầu mây bãi biển toàn quốc tại thị xã Cửa Lò...

Lễ hội Vua Mai ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An được tổ chức hàng năm

Năm 2021 là năm mà tình hình diễn biến của dịch Covid -19 rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp trên tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trong cả nước, ngành Văn hóa và Thể thao cũng chịu sự ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, bằng sự năng động, nổ lực và quyết liệt ngành đã tập trung chỉ đạo, tham mưu các cơ chế chính sách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm, như: Tham mưu ban hành 04 Nghị quyết; 02 Đề án; 08 Quyết định quy phạm pháp luật, 21 kế hoạch; đang tổng hợp ý kiến các ban, ngành: 01 Nghị quyết, 01 Chỉ thị, 02 Đề án và 01 Kế hoạch; Ngành đã tham mưu cũng như chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước.

Lễ Hội Đền Vạn - Cửa Rào huyện Tương Dương

Trong điều kiện dịch Covid diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngành Văn hóa và Thể thao đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển tải kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống đã xây dựng sân khấu Online, các chương trình nghệ thuật được dàn dựng và liên tục phát sóng trên truyền hình NTV đồng thời Livestream trên các kênh Fanpage và các kênh truyền hình trong nước, với các chủ đề phong phú; Các đơn vị trong Khối Di sản văn hóa đã chủ động điều chỉnh kế hoạch hoạt động của mình cho phù hợp với tình hình dịch trong thời điểm hiện tại, chuyển công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa di sản Nghệ An từ trực quan sang hình thức online với các hình thức phong phú như trưng bày các chuyên đề, tổ chức câu lạc bộ... đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, gia đình và thể thao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai chủ động, quyết liệt, tạo chuyển biến rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác gia đình được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng, gắn với cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Tổ chức thành công ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Thể thao thành tích cao ngày càng được khẳng định vị thế, được quan tâm đầu tư hơn trước.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được quan tâm triển khai theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 29/2020/NQ-HDND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Rà soát số liệu và báo cáo thực trạng thiết chế văn hóa, thể thao ở thôn, xã phục vụ xây dựng “Đề án tăng cường cơ sở vật chất thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030”; Triển khai định hướng về Hương ước, quy ước làm cơ sở hướng dẫn xây dựng, công nhận hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch bình xét, công nhận cơ quan, đơn vị, doạnh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng, tổ chức và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở giai đoạn 2021-2025; Tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán đẹp trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; tổ chức tập huấn Quản lý Nhà nước về công tác gia đình và Phòng trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác bảo tồn và phát huy di sản. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung “Chương trình phối hợp về đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết ngày 20/10/2020; ban hành Quyết định kiện toàn, sáp nhập Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Đội văn nghệ bản Cằng, xã Môn Sơn (Con Cuông) vui múa sạp trong ngày hội. Ảnh tư liệu: Công Kiên

Công tác gia đình được triển khai đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở. Nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí của gia đình được nâng lên; sự phối hợp liên ngành trong công tác gia đình đã có bước chuyển biến quan trọng; Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục đời sống gia đình. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021, nổi bật là cuộc thi “Khoảnh khắc Gia đình hạnh phúc” online.

Công tác thể thao: Hướng dẫn các huyện, thị, thành xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu - 2021. Năm 2021, các chỉ tiêu về thể dục thể thao quần chúng đều đạt kế hoạch; Tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc giải Việt dã tỉnh Nghệ An năm 2021; Hội thao Ngành Văn hóa - Thể thao nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam; hội thi thể thao các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Nghệ An năm 2021; Tham gia giải Vô địch Kéo co toàn quốc đạt 02HCV, 03HCB, 11 HCĐ; giải Bóng bàn, Cầu lông gia đình toàn quốc đạt 2HCV, 1HCĐ; giải Cầu lông trung cao tuổi đạt 3HCB, 3HCĐ; Kết quả năm học 2020 -2021, Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT có tỷ lệ thi tốt nghiệp THPT chỉ tiêu 95% kết quả 100% . Tỷ lệ thi tuyển sinh lên lớp 10 kế hoạch 100% kết quả 100%. Tỷ lệ đậu các trường đại học, cao đẳng kế hoạch 15%, đạt được 25%.

Với những kết quả năm 2021 trong tình hình khó khăn chung về dịch Covid-19, văn hóa đã kết nối, đã là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội của các xã, phường, thị trấn của tỉnh Nghệ An.

Phần 2, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022.

Th.S Hoàng Đình Ngọc