31/12/2021 | 10:25

Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 tại 02 xã của huyện Thanh Chương.

Thực hiện công tác tháng 12/2021 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Nghệ An. Ngày 29/12/2021 hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh về làm việc tại 02 xã (Xuân Tương, Võ Liệt) thuộc huyện Thanh Chương để đánh giá mức độ đạt các tiêu chí về xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021.

Một số hình ảnh của Đoàn thẩm định tỉnh tại 02 xã của huyện Thanh Chương:

 

Hội đồng làm việc tại xã Xuân Tường

 

Cơ sở vật chất tại trường THCS Xuân Tường

Thăm mô hình tại xã Võ Liệt

Nhà văn hóa thôn Minh Tân, xã Võ Liệt

Qua 01 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần và trách nhiệm cao của Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh, khi kiểm tra thực địa và hồ sơ minh chứng tại 02 xã của huyện Đô Lương. Các thành viên trong Hội đồng thẩm định tỉnh, đánh giá các xã (Xuân Tường và Võ Liệt) cơ bản hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí xã Đạt chuẩn nông thôn mới quy định.

Tuy nhiên cần khắc phục, hoàn thiện một số tồn tại như: 

* Tại xã Xuân Tường

- Bố trí sắp xếp lại các phòng học ở trường học một các hợp lý hơn, hoàn thiện khối kiên cố cho trường Mầm non;

- Chỉnh trang nâng cấp lại các nhà văn hóa và sân vận động;

- Cần quan tâm tới hộ nghèo vì tỉ lệ các hộ tái nghèo vẫn còn cao;

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy Hợp tác xã...

* Tại xã Võ Liệt

- Hoàn thiện và bổ sung lại hồ sơ minh chứng;

- Hoàn thiện một số tuyến đường vẫn đang còn dang giở;

- Hoàn thiện nhanh sân vận động của xã...

Kết luận Hội nghị:

Ông Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng thường trực nông thôn mới tỉnh, đánh giá cao sự cố gắng của cả hệ thống chính trị huyện Thanh Chương nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân02 xã (Xuân Tường, Võ Liệt) nói riêng trong quá trình xây dựng Nông thôn mới của huyện cũng như xã.

Qua đây Ông đề nghị UBND huyện Thanh Chương và 02 xã (Xuân Tường, Võ Liệt) cần thực hiện một số nội dung sau: Tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, khắc phục những hạn chế mà các thành viên hội đồng thẩm định tỉnh chỉ ra, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trong phiên bỏ phiếu sắp tới do UBND tỉnh tổ chức.

NGUYỄN BÁ VIỆT - VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH NGHỆ AN

  • Tin mới cập nhật
  • Tin đọc nhiều nhất