26/12/2021 | 09:32

Anh Sơn - Thẩm- định-nông-thôn-mới-xã-Lạng-Sơn

Anh Sơn - Thẩm định, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới xã Lạng Sơn

Ngày 23/12/2021, Hội đồng thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh do đồng chí Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp& PTNT trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Lạng Sơn về việc thẩm định, đánh giá kết quả, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

 Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Hoàng Xuân Cường- Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng, ngành, đoàn thể huyện. 

Lạng Sơn là xã miền núi mới thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn, địa hình đồi núi dốc, đất sản xuất nông nghiệp ít, hệ thống giao thông còn nhiều khó khăn.... Do đó, nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới rất khó khăn, kể cả từ nguồn nhân dân đóng góp cũng như ngân sách nhà nước hỗ trợ. Chưa kể thời gian qua đại dịch Covid 19 hoành hành, nguồn lực đầu tư năm 2021 (hỗ trợ xi măng) chưa có. Tuy nhiên với sự đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị, sự tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân nên Lạng Sơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Xã Lạng Sơn đã chú trọng chỉ đạo, vận động Nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trình độ thâm canh được nâng lên, cộng thêm nguồn lực dồi dào cần cù, chịu khó tạođiều kiện cho kinh tế, thu nhập người dân ngày càng được nâng cao.

Nhờ tập trung, nỗ lực thực hiện các giải pháp, sau hơn 10 năm triển khai chương trình, từ một xã đặc biệt khó khăn đến nay xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.Đến nay theo báo cáo của thẩm tra của huyện Anh Sơn, thu nhập bình quân đầu người của xã Lạng Sơnnăm 2021đạt hơn 37,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,3%; đường giao thông nông thôn và hệ thống thủy lợi cứng hóa đạt cao; các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm, nâng cao chất lượng…

Trên cơ sở kết quả kiểm tra kết quả thực tế và hồ sơ minh chứng của địa phương tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh phụ trách từng tiêu chí cụ thể đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà xã Lạng Sơn đã nỗ lực đạt được trên từng lĩnh vực, nhất là tiêu chí thủy lợi, điện… Tuy nhiên, bên cạnh đó một số tiêu chí của xã đạt chuẩn theo quy định nhưng mới đạt ở ngưỡng tối thiểu theo yêu cầu của tiêu chí đó, cần tiếp tục quan tâm để nâng cao mức độ, chúý vấn đề thu gom xử lý rác thải đúng quy định, có một số nhà văn hóa xóm bị xuống cấp cần nâng cấp, cải tạo, tỷ lệ hài lòng của người dân ở một số nội dung chưa cao ...

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Nhung – Phó giám đốc sở Nông nghiệp ghi nhận, đánh giá cao những thành tích trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Lạng Sơn. Là xã miền núi còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến nay, bộ mặt làng quê đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất – tinh thần của nhân dân được nâng lên, xã cũng đã xây dựng được nhiều mô hình mới có hiệu quả… Đồng chí cũng đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã, các đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh nội lực để huy động nguồn lực từ nhân dân cùng chung tay hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Một số tiêu chí cần có sự rà soát lại hồ sơ và kết quả thực hiện cụ thể để chỉnh sửa, bổ sung theo đúng yêu cầu của các ngành đề ra. Qua đó đáp ứng tốt các tiêu chuẩn để đợt bỏ phiếu của Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM diễn ra trong thời gian tới xã Lạng Sơnđủđiều kiệnđạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2021.

Thu Hương - Phó phòng HCKT- Văn phòng điều phối Nông thôn mới Nghệ An