21/12/2021 | 21:45

Hoà Bình bỏ phiếu công nhận 9 xã đạt chuẩn NTM

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hoà Bình vừa tiến hành bỏ phiếu công nhận 9 xã của tỉnh này đạt chuẩn NTM năm 2021.

 Theo đó, 9 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2021 gồm: Quyết Chiến, Gia Mô (Tân Lạc); Bắc Phong (Cao Phong); Quang Tiến (TP. Hòa Bình); Cao Sơn (Đà Bắc); Yên Phú, Tân Lập (Lạc Sơn); Bao La (Mai Châu); Hữu Lợi (Yên Thủy).

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hoà Bình (Ban Chỉ đạo), hiện 9 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Trong 11 năm triển khai thực hiện xây dựng với tinh thần quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân, phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM đã phát huy hiệu quả; việc huy động các nguồn lực đặc biệt là việc huy động nội lực, các chương trình, dự án được quan tâm chỉ đạo lồng ghép thực hiện theo tiêu chí NTM.

 

Đoàn Thanh niên xã Bắc Phong (Cao Phong) ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc 2021; tổ chức phát dọn vệ sinh tuyến đường Thanh niên tự quản tại xóm Tiềng, xã Bắc Phong.

 

Hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo các cấp có nhiều sáng tạo, nhiều xã có cách làm hay, xuất hiện nhiều mô hình trong quá trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của 09 xã đã thay đổi đáng kể, hạ tầng nông thôn được xây dựng theo quy hoạch NTM, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trung bình tăng 1,43 tiêu chí/xã/năm; các xã đã tập trung cao nhất cho phát triển sản xuất, ưu tiên phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, tích cực chuyển dịch giống cây trồng có năng suất đem lại thu nhập cao, xây dựng nhiều mô hình mới, nhân rộng các mô hình sản xuất đang hoạt động có hiệu quả, phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh phát triển các loại hình tổ chức hợp tác, HTX.

Đồng thời, quan tâm phát triển kinh tế hộ, tiêu biểu như: Xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn với mô hình trồng cây ăn quả có múi, mía tím, mô hình liên kết trồng chăm sóc dưa chuột bao tử...; xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình với mô hình trồng dưa chuột, chăn nuôi gà thả vườn an toàn sinh học; xã Bắc Phong, huyện Cao Phong với mô hình liên kết trồng cam; xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc với mô hình trồng rau an toàn...

Nếu năm 2011, thu nhập bình quân của 9 xã mới chỉ đạt 10,08 triệu đồng/người/năm, đến nay bình quân các xã đã lên tới 38,94 triệu đồng/người/năm, điển hình các xã có thu nhập bình quân năm 2020 cao như: Xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình đạt 45 triệu đồng/người/năm; xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn đạt 42 triệu đồng/người/năm; năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo bình quân 9 xã là 36,49%, đến năm 2021 còn 8,34% theo chuẩn nghèo mới (điển hình xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp xã Bắc Phong, huyện Cao Phong 2,78%; xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn 3,64%).

 

Cao Phong là vùng sản xuất cây có múi nổi tiếng của tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

 

Đặc biệt, 9 xã đã đã huy động được 1.699.898 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới, (bình quân mỗi xã huy động được 188.887 triệu đồng/xã). Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương, vốn trực tiếp từ Chương trình là 199.876 triệu đồng; ngân sách tỉnh là 155.671 triệu đồng; nguồn huy động các doanh nghiệp, HTX đạt 64.192 triệu đồng; nguồn huy động nhân dân và huy động khác là: 259.386 triệu đồng…

Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh và các địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận 9 xã đạt chuẩn NTM. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp hướng dẫn các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chỉ đã đạt, nhất là tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự.