20/12/2021 | 20:42

Phú Vang phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM

Những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua là tiền đề quan trọng để Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

 Mới đây, huyện Phú Vang đã công bố danh sách 10 sự kiện nổi bật của địa phương trong năm 2021. Trong đó, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM tại địa phương này đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ký Quyết định số 3144 /QĐ-UBND công nhận xã Phú Lương đạt chuẩn NTM năm 2020 (ngày 01/12/2021), toàn huyện Phú Vang có 7/13 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 53,9%.

Bên cạnh đó, địa phương này đã tiến hành rà soát, hướng dẫn 02 xã Vinh Xuân, Vinh Hà hoàn thiện các tiêu chí còn lại để đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM. Tập trung xây dựng 2 xã Phú Hải, Phú Hồ đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới, làm tiền đề quan trọng phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Xã Vinh Xuân (huyện Phú Vang) được hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí còn lại để đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM.

 

Về chương trình OCOP, đến nay toàn huyện có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, hạng 3 sao gồm: Nước ớt Vinh Xuân, Gạo Phú Hồ, Nước mắm ruốc Phú Hải, Nước mắm cà Như Ý. Hiện đang tiếp tục hoàn thiện sản phẩm Mắm dưa cà Vinh An; sản phẩm Nước mắm Phú Thuận (cơ sở Như Ý) thuộc khung chỉ đạo điểm của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Qua các mô hình đã tạo thêm công ăn việc làm, giải quyết nguồn lao động tại địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa huyện.