20/12/2021 | 20:41

Huyện Nam Đông kiến nghị bố trí kinh phí thực hiện xây dựng NTM trong năm 2022

Huyện Nam Đông kiến nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế quan tâm đề xuất bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM ở các xã…

 Nam Đông vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG về xây dựng NTM năm 2021, bàn, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Huyện Nam Đông đã có 2 xã hoàn thành 5/5 tiêu chí của bộ tiêu chí NTM nâng cao

Được biết, đến nay, toàn huyện Nam Đông có 7/9 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó, có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí gồm Hương Xuân, Thượng Quảng, Thượng Lộ, Thượng Nhật và Hương Lộc. Đến nay, huyện Nam Đông đã có 2 xã hoàn thành 5/5 tiêu chí của bộ tiêu chí NTM nâng cao là Hương Xuân và Hương Lộc...

Trong năm 2021, việc triển khai thực hiện MTQG về xây dựng NTM tại huyện Nam Đông đạt nhiều kết quả tích cực… Cùng với đó, địa phương này đã đầu tư, kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội là hơn 228 tỷ đồng.

Năm 2022, địa phương này tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn của bộ tiêu chí huyện NTM. Tập trung tiêu chí kinh tế; duy trì 2 xã đạt 19/19 tiêu chí...

Để đạt những chỉ tiêu nói trên, huyện Nam Đông đang kiến nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế quan tâm đề xuất bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM ở các xã, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM xã, ban phát triển nông thôn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Văn Nghĩa