20/12/2021 | 16:20

Khảo sát, thẩm định công nhận Thị xã Hoàng Mai đạt chuẩn NTM năm 2020

Sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), 8 năm thành lập thị xã, tổng nguồn lực đầu tư với 1.635 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay, 5/5 xã của thị xã Hoàng Mai đã đạt chuẩn NTM; cơ cấu kinh tế chuyển dịch ngày càng tích cực. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 68,9 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,92%; giai đoạn 2013 - 2020, thị xã có nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt 2.010 tỷ đồng; có 10 sản phẩm/23 HTX đạt chuẩn OCOP,…

Khảo sát thực tế các khu dân cư trên địa bàn thị xã Hoàng Mai

Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng của Thị xã Hoàng Mai ước đạt 12.197 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 5 năm qua đóng góp bình quân 10-12% vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp hàng năm của cả tỉnh; Giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại năm 2020 ước đạt 1.681 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2020 đã thu hút được 40 dự án, với tổng số vốn đăng ký trên 16.000 tỷ đồng. Năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 61 triệu đồng/năm,...

Giá trị sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp tăng khá, đến năm 2020 đạt 1.833 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2014-2020 đã xây dựng 46 mô hình phát triển sản xuất ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đem lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân.

Toàn thị xã có 5/5 xã đều đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 61 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,92%; quy mô kinh tế đứng thứ 2/21 huyện, thành thị ở Nghệ An (chỉ sau TP Vinh). Các hạ tầng kết nối vùng cơ bản đáp ứng hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hệ thống giao thông đã được chú trọng đầu tư xây dựng, cơ bản đạt chuẩn. Các lĩnh vực về y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự được đảm bảo,...

Quang cảnh Hội nghị thẩm định

Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn đã khảo sát thực trang xây dựng NTM trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai. Thay mặt Đoàn khảo sát, thẩm định của Trung ương đồng chí Nguyễn Minh Tiến đề nghị tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở ngành và thị xã Hoàng Mai hoàn thiện một số nội dung về cảnh quan, môi trường…..và hồ sơ minh chứng đề nghị Hội đồng thẩm định NTM Trung ương bỏ phiếu công nhận thị xã Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Th.S Hoàng Đình Ngọc