06/12/2021 | 08:17

Thêm 2 huyện ở Hải Phòng được thẩm tra để công nhận đạt chuẩn NTM

Huyện Thủy Nguyên và huyện Kiến Thụy cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, bổ sung hoàn thiện hồ sơ để công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Đoàn công tác liên ngành của Văn phòng điều phối NTM Trung ương làm việc với huyện Kiến Thụy và huyện Thủy Nguyên ngày 5/12.

Trong 2 ngày 4-5/12, Đoàn thẩm định liên ngành của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã khảo sát kết quả xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) và thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM tại huyện Thủy Nguyên và huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Ông Trần Nhật Lam, Phó chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương và các thành viên trong đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân 2 huyện đạt được trong công cuộc xây dựng NTM và quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ báo cáo, trình phê duyệt.

Các địa phương có nhiều nỗ lực trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia và có nhiều tiêu chí hoàn thành tốt so với mặt bằng chung cả nước, tuy nhiên, để bảo đảm huyện đạt chuẩn NTM, trước hết phải đáp ứng hoàn thiện tiêu chí cấp xã, huyện.

Đoàn công tác đề nghị huyện Thụy Nguyên, huyện Kiến Thụy cũng như TP Hải Phòng, các sở, ngành liên quan tiếp tục bổ sung, sớm hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định, lưu ý bổ sung số liệu kết quả thực hiện các tiêu chí đến hết năm 2020.

Ông Trần Nhật Lam, Phó chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương đóng góp ý kiến với 2 địa phương.

Rà soát lại đánh giá sự hài lòng của người dân ở một số địa phương còn chưa cao, sớm hoàn thiện tiêu chí an ninh trật tự, các huyện cũng cần quan tâm nâng cao các tiêu chí NTM, nhất là tiêu chí môi trường, sản xuất, thủy lợi để xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch và bảo tồn, phát huy được các truyền thống, giá trị truyền thống văn hóa.

Mặt khác, rà soát, thống nhất lại các số liệu trong các báo cáo của xã, huyện và báo cáo thẩm định của TP Hải Phòng cũng như các sở, ngành liên quan, càn làm rõ nét hơn kết quả xây dựng NTM trên địa bàn thông qua số liệu huy động nguồn lực xã hội hóa, sự đóng góp của người dân và định lượng, cụ thể hơn kết quả thực hiện các tiêu chí.

Thông tin với đoàn công tác, đại diện các huyện cho biết, sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, kinh tế nông thôn phát triển khá với nhiều mô hình và hình thức tổ chức sản xuất tiến bộ, hiệu quả, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, điều kiện sống được đảm bảo hơn, thu nhập bình quân của người dân tăng cao, người dân nông thôn ngày càng được hưởng thụ nhiều hơn các tiện ích, dịch vụ công và được chăm lo cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Đoàn công tác khảo sát mô hình trồng na Liên Khê, một sản phẩm OCOP của huyện Thủy Nguyên.

Còn an ninh chính trị, trật tự xã hội đảm bảo, xã hội bình yên, đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành ngày càng trưởng thành và có trách nhiệm hơn với nhân dân.

Tuy nhiên, trong xây dựng NTM cũng còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như việc huy động nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp và vốn xã hội hóa thực hiện xây dựng NTM theo đề án được phê duyệt còn hạn chế.

Kinh tế phát triển chưa thật sự bền vững, sản xuất vẫn ở quy mô nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp còn chậm, một số hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa thực sự phát huy được vai trò trong ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Đoàn công tác khảo sát tại Công ty may Việt Hàn, huyện Kiến Thụy.

Trong khi đó, việc xử lý rác thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, một số xã còn xử lý theo phương thức chôn lấp đơn giản hoặc tập kết ra các khu vực đất công cộng ngay tại địa phương.

Trong thời gian tới, các địa phương sẽ tập trung cao cho chỉ đạo xây dựng NTM, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên liên tục cũng như phát huy hơn nữa huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng vin và nhân dân; để người dân nông thôn nhận thức rõ “Làm NTM là làm cho chính người dân nông thôn hưởng thụ”, người dân nông thôn phải là chủ thể chính trong xây dựng NTM.

Mặt khác, sẽ chủ động, sáng tạo lựa chọn bước đi, cách làm phù hợp, huy động tốt các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng NTM.

Theo Sở NN-PTNT Hải Phòng, đến nay, huyện Thủy Nguyên 35/35 xã của huyện Thủy Nguyên hoàn thành xây dựng NTM, huyện Kiến Thụy có 17/17 xã đạt chuẩn NTM, cả 2 huyện đều đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM và không còn nợ đọng xây dựng NTM.

Việc sớm hoàn thiện các tiêu chí và được công nhận huyện NTM góp phần giúp các huyện sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ TP Hải Phòng đề ra là “Đưa Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố trước năm 2025 và chuyển đổi Kiến Thụy trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2030”.

ĐINH MƯỜI