19/11/2021 | 11:24

Huyện Nghi Lộc đạt chuẩn nông thôn mới

 Ngày 18/11/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1940/QĐ-TTg công nhận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020.

Quang cảnh huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng Nông thôn mới.

Sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới, thu ngân sách của Nghi Lộc có bước tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ và thương mại, giảm nhanh tỷ trọng nông nghiệp.

Giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt 16.868 tỷ đồng, tăng 12.657 tỷ đồng so với năm 2010 và được xếp thứ 3 toàn tỉnh vào năm 2020. Tỷ trọng nông nghiệp năm 2020 chỉ còn 16,9%. Tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, thương mại từ 63,06% năm 2010 nay tăng lên 83,1%.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham quan mô hình sản xuất rau củ quả trong nhà lưới trên địa bàn huyện Nghi Lộc

Thu ngân sách Nghi Lộc đến năm 2020 đạt 452,7 tỷ đồng, tăng gấp 4,25 lần so với năm 2010. Kết cấu hạ tầng trên địa bàn được đầu tư đồng bộ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội như: y tế, giáo dục, đào tạo nghề và an sinh xã hội được đảm bảo, mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội và hưởng thụ văn hóa của người dân được cải thiện khá rõ nét. Cảnh quan môi trường sinh thái khu vực nông thôn ngày càng được khang trang, sạch sẽ, bảo tồn và phát huy được giá trị truyền thống bản sắc làng xã của nông thôn Việt Nam.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được xây dựng trong sạch vững mạnh. Bộ máy nhà nước hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. Năm 2020 huyện Nghi Lộc được tỉnh xếp hạng thứ 3/21 huyện, thành, thị về cải cách hành chính. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Nguồn: Báo Nghệ An