10/10/2021 | 11:33

Hải đội 102 Cảnh sát biển giúp dân xây dựng nông thôn mới

Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) vừa điều động 30 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp người dân xã Đan Trường (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xây dựng nông thôn mới nâng cao.

 

Ngày 9/10, 30 CBCS của Hải đội 102 (Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1, đóng tại huyện Nghi Xuân) đã về giúp người dân xã Đan Trường xây dựng NTM nâng cao. Ảnh: Trộn vữa để làm đường bê tông liên thôn.

Các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 đã cùng với người dân, chính quyền, đoàn thể xã Đan Trường tiến hành các phần việc như: tu sửa, chỉnh trang, xây mới tường bao, bồn hoa khuôn viên nhà văn hóa, đổ bê tông các tuyến đường liên thôn thuộc hai thôn Trường Thịnh và Trường Tỉnh.

Xây dựng tường rào....

Với tinh thần quyết tâm cao, sau một ngày làm việc, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 và các lực lượng của địa phương đã chỉnh trang, tu sửa, xây mới và đổ bê tông được gần 2km tuyến đường liên thôn, bồn hoa, cây cảnh khuôn viên nhà văn hóa thôn...

... Cán bộ, chiên sĩ cùng người dân tu sửa lề đường.

Mạnh Thường