08/09/2021 | 22:21

Xã miền núi tiêu biểu về xây dựng đời sống văn hóa

La Hiên là xã miền núi của huyện vùng cao Võ Nhai với 16 xóm, gần 2,2 nghìn hộ, 8,4 nghìn nhân khẩu, trong đó có 83% số hộ làm nông nghiệp. Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, La Hiên đã trở thành xã tiêu biểu của huyện với 93,5% xóm đạt danh hiệu văn hóa, 80% gia đình đạt gia đình văn hóa trong giai đoạn 2016-2020…

 Xã La Hiên có 8 dân tộc anh em cùng sinh sống là: Kinh, Nùng, Tày, Dao, Cao Lan, Mông, Sán Chí, Mường. Để triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXĐSVH), Ban Chỉ đạo Phong trào xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chú trọng thực hiện chỉ tiêu gia đình văn hóa, xóm văn hóa và cơ quan văn hóa.

Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được quan tâm phổ biến thường xuyên thông qua họp xóm, các chi hội, các ban ngành, đoàn thể...

Thực hiện các chỉ tiêu của Phong trào, La Hiên quan tâm đặc biệt đến công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo; thường xuyên động viên, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; vận động hỗ trợ các hộ khó khăn; tìm các nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất, huy động các nguồn vốn để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở…

Xã cũng chú trọng vận động để người dân hiểu và tôn trọng bản sắc văn hóa của dân tộc mình, từ đó có ý thức giữ gìn và phát huy; thành lập 10 câu lạc bộ văn hóa, thể thao, gắn kết việc bảo tồn văn hóa dân tộc với các phong trào thi đua, phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương.

Gia đình anh Đào Văn Mái, dân tộc Mông, ở xóm Khuôn Ngục, thoát nghèo nhờ mô hình nuôi bò vỗ béo.

Làng Lai là một trong những xóm phát triển kinh tế, giảm nghèo tốt. Từ những năm 2000, người dân trong xóm đã mạnh dạn chuyển đổi hàng chục héc ta trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả như: Na, bưởi, nhãn…

Bà Nguyễn Thị Tần, Bí thư chi bộ Làng Lai chia sẻ: Toàn xóm hiện có tới gần 50ha trồng cây ăn quả. Nhiều hộ phát triển từ 1-3ha trồng cây ăn quả, thu 150-300 triệu đồng tiền lãi mỗi năm. Tính trong giai đoạn 2010-2020, cả xóm Làng Lai có 30 hộ thoát nghèo, hiện chỉ còn một hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội.

Kinh tế ổn định, bà con nhân dân trong xóm Làng Lai đã đóng góp hàng trăm triệu đồng làm nhà văn hóa khang trang, đổ trên 3km đường bê tông và trên 2km đường điện chiếu sáng trên các trục đường chính. Hằng năm, xóm đều có từ 96-98% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Tương tự cách làm của Làng Lai, hầu hết các xóm trong xã La Hiên đều triển khai có hiệu quả các nội dung của Phong trào TDĐKXĐSVH gắn với tình hình thực tế.

Tiêu biểu như xóm Hiên Minh có gần 100 hộ làm kinh tế khá, thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm; xây dựng được gần 5km đường bê tông; trên 95% gia đình văn hóa mỗi năm... Xóm Cây Bòng vận động hàng chục hộ dân tạo điều kiện giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư triển khai các dự án thu hút hàng trăm lao động địa phương...

Phong trào TDĐKXĐSVH đã góp phần không nhỏ giúp xã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm từ 13,04% năm 2016 xuống còn 3,5% vào cuối năm 2020.

Giai đoạn 2016-2020, La Hiên đã xây mới được nhà văn hóa, sân vận động xã; xây mới và sửa chữa 16 nhà văn hóa xóm; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh thu hút 70% số dân tham gia. Hằng năm, xã luôn có trên 95% số hộ đặng ký và đạt gia đình văn hóa; 100% đám cưới, đám tang trên địa bàn được tổ chức lành mạnh, phù hợp thuần phong mỹ tục...

Ông Tầm Văn Cử, Chủ tịch UBND xã La Hiên cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu đến năm 2025 toàn xã có 90% gia đình văn hóa, 97% xóm văn hóa, 80% người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, 35% người luyện tập thể thao thường xuyên; xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu đạt mục tiêu nâng cấp xã La Hiên lên thành thị trấn La Hiên vào năm 2025.

Thu Hà