08/09/2021 | 22:19

Những điển hình phát triển kinh tế ở huyện Thiệu Hóa

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW), Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện tổ chức tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 Nông dân thị trấn Thiệu Hóa chăm sóc dưa trồng trong nhà lưới.

Có thể kể đến các đơn vị, như: HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng (thị trấn Thiệu Hóa), là đơn vị sản xuất, kinh doanh phục vụ nông nghiệp, gồm các khâu: Dịch vụ thủy lợi phí, dịch vụ nội đồng, dịch vụ cày bừa, thu gom rác, tín dụng nội bộ, các dịch vụ điện sáng, cung ứng giống, cung ứng phân bón và sản xuất lúa lai F1. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, HTX đã tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, thực hiện đầu tư 16,5 ha sản xuất rau an toàn, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao và đạt doanh thu từ 380 đến 400 triệu đồng/ha/năm. Đi đôi với đó, HTX đã liên kết với Công ty CP Mía đường Lam Sơn tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, bao tiêu sản phẩm và đến nay đã xây dựng được 26.000m2 nhà màng trồng cây dưa vàng Kim Hoàng hậu, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tổng thu nhập từ 2,2 tỷ đồng đến 2,5 tỷ đồng/ha/năm...

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, các cấp hội cựu chiến binh huyện Thiệu Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các tiêu chí; với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, như: Xây dựng mô hình “Đoạn đường tự quản” về vệ sinh môi trường, kết hợp với bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự ở các hội cơ sở; xây dựng 1.800 bể chứa hóa chất thu gom ngoài đồng ruộng. Trong 5 năm qua, đã có 367 gia đình cựu chiến binh gương mẫu hiến 17.635m2 đất, trị giá 8 tỷ 817 triệu đồng, đóng góp 13.137 ngày công xây dựng đường giao thông, 3.726 ngày công chỉnh trang nhà văn hóa, xây dựng tủ sách pháp luật tại thôn, tiểu khu, 3.870 ngày công xây dựng kênh mương nội đồng. Thôn Đồng Bào, xã Minh Tâm, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Hiện toàn thôn có 178 hộ giàu thu nhập từ 70 triệu đồng/năm, thôn có 5 xưởng chế biến gỗ, 29 máy cày bừa, 3 máy xát nghiền, ngành nghề dịch vụ phát triển đa dạng, phong phú, như: Nghề gò hàn, nghề mộc, nghề xây dựng, dịch vụ thương mại, nuôi trồng thủy sản, xuất khẩu lao động 9 người... Đi đôi với đó, Nhân dân trong thôn đã từng bước chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất và thu nhập trên đơn vị canh tác đạt 186 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đến nay đạt 70 triệu đồng/năm, không còn hộ nghèo. Kinh tế phát triển, đời sống được nâng lên, Nhân dân trong thôn có điều kiện đóng góp nguồn lực kinh phí để xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, Nhân dân trong thôn và con em xa quê đã đóng góp gần 5 tỷ đồng để xây dựng công trình phúc lợi, như: nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và đường hoa. Đến cuối năm 2019, thôn Đồng Bào đã xây dựng hoàn thành 14/14 tiêu chí nông thôn mới... Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân của huyện Thiệu Hóa đạt 13,72%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm còn 23,5%; công nghiệp - xây dựng 43,4%; dịch vụ 33,1%... Đã có 24/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định công nhận đạt tiêu chí huyện nông thôn mới.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa, cho biết: Phát huy kết quả đạt được, huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW... Đi đôi với đó, huyện phấn đấu thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa duy trì, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới... Tập trung lãnh đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển và huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện có hiệu quả việc tích tụ, tập trung đất đai để tạo thuận lợi cho việc đầu tư phát triển sản xuất tập trung, quy mô lớn; tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Hằng năm, huyện tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình, trong đó, có những gương điển hình về phát triển kinh tế, về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn.

Bài và ảnh: Xuân Hùng