28/06/2021 | 19:56

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển thị trường nông sản

Nhiệm vụ chính của Ban Chỉ đạo là nắm chắc và đưa ra định hướng kế hoạch sản xuất các nông sản chủ lực gắn với kế hoạch tiêu thụ và xúc tiến thương mại.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam (giữa) kiểm tra tình hình xuất khẩu nông sản tại Lạng Sơn. Ảnh: Bá Thắng.

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam chủ trì cuộc họp kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển thị trường nông sản.

Theo đó, Ban chỉ đạo sẽ giúp xác định và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quản lý và phát triển thị trường nông sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN-PTNT.

Nhiệm vụ chính của Ban Chỉ đạo là nắm chắc và đưa ra định hướng kế hoạch sản xuất các nông sản chủ lực gắn với kế hoạch tiêu thụ và xúc tiến thương mại nông sản.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ xây dựng chủ trương, kế hoạch, cơ chế, chính sách, các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để xử lý những vấn đề về thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, rào cản kỹ thuật; biện pháp phòng vệ, tự vệ, giải quyết các vướng mắc, tranh chấp thương mại; phân tích, dự báo, cung cấp thông tin thị trường; xúc tiến thương mại; quảng bá thương hiệu hàng nông sản Việt Nam.

Ban Chỉ đạo thành lập 5 tổ công tác chuyên đề để xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm và tham mưu về công tác phát triển thị trường nông sản theo từng lĩnh vực.

Tổ Thường trực Ban chỉ đạo sẽ nắm bắt kịp thời các vấn đề nảy sinh trong công tác điều hành hoạt động thị trường nông sản trong và ngoài nước để tham mưu Bộ trưởng Bộ NN-PTNT các giải pháp kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tiêu thụ nông sản và phát triển thị trường; phối hợp trao đổi thống nhất số liệu về sản xuất nông sản và thông tin thị trường; đồng thời nắm bắt và xử lý các đề xuất của các tổ chuyên đề.

Tổ Tiếp cận, mở cửa thị trường xuất khẩu nông sản sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Đại sứ quán Việt Nam, tham tán thương mại và tham tán nông nghiệp tại các nước để tham mưu các giải pháp mở cửa thị trường nông sản và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tháo gỡ rào cản mở cửa thị trường xuất khẩu nông sản.

Tổ Xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất và thị trường nông sản sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ NN-PTNT kế hoạch sản xuất từng mùa vụ đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực từng vùng miền, tổng hợp, báo cáo tình hình mùa vụ nông sản, tham mưu về công tác tổng hợp cân đối cung cầu các mặt hàng nông sản chủ lực; Xây dựng kịch bản tiêu thụ nông sản định kỳ hàng quý, năm hoặc đột xuất theo diễn biến thị trường; Kế hoạch xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản đối với từng nhóm hàng nông sản.

Tổ cũng sẽ tổ chức kết nối với các Hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp, tập đoàn bán lẻ, hợp tác xã nông nghiệp trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản.

Tổ Phân tích, dự báo, định hướng thị trường nông sản sẽ xây dựng hệ thống cơ dữ liệu, các báo cáo chuyên đề về phân tích, dự báo thị trường theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ NN-PTNT và đề xuất của Tổ trưởng Tổ thường trực; Tham mưu tổ chức các sự kiện, hội thảo liên quan đến định hướng phát triển sản xuất và thị trường các ngành hàng chủ lực.

Tổ Thông tin, truyền thông thị trường nông sản có chức năng điều phối các hoạt động thông tin, truyền thông của ngành liên quan phát triển thị trường nông sản, đồng thời sẽ là cơ quan đầu phối tham mưu, phối hợp với các đơn vị truyền thông trong định hướng truyền thông về phát triển thị trường nông sản.

Cũng tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng hoạt động của Ban Chỉ đạo ngoài việc trao đổi thông tin, số liệu giữa các thành viên cũng cần có thêm những phân tích chuyên sâu để phán đoán diễn biến của thị trường. Ngoài ra Ban Chỉ đạo cũng cần xem xét, bổ sung thành viên là đại diện một số Hiệp hội ngành hàng chủ chốt.

Phạm Hiếu