21/06/2021 | 09:53

Báo chí - “xương sống” trong xây dựng NTM

KTNT Xác định xây dựng NTM là chương trình trọng tâm phát triển Tam nông, Nghệ An đã chủ động, hành động quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy tinh thần thi đua, yêu nước, phát huy vai trò chủ thể của người dân để xây dựng NTM.

10:00 - Chủ nhật, 20/06/2021

Sự thay da, đổi thịt của quê hương... nếu không có báo chí, ắt hẳn sẽ ít người biết đến điều này.

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình trọng tâm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghệ An đã chủ động, hành động quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy tinh thần thi đua, yêu nước, phát huy vai trò chủ thể của người dân để xây dựng NTM.

Với nhiệm vụ đả thông tư tưởng, nhân rộng cách làm hay, lưu ý những tồn tại, báo chí đã góp phần quan trọng vào kết quả đạt được.

TIN TÀI TRỢ

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, diện mạo nông thôn, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An có sự khởi sắc nhất định. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư hiệu quả, tạo điều kiện phát triển sản xuất. Đời sống của nông dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn được giữ vững.

Đạt được kết quả đó, không thể không kể đến vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có thể nói, báo chí là “xương sống”, là một bộ phận không thể tách rời trong công cuộc xây dựng NTM ở địa phương.

Nói đến vai trò của báo chí trong tuyên truyền, định hướng xây dựng NTM, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) chia sẻ: “Những năm qua, báo chí đã cung cấp cho nhân dân một cái nhìn sinh động, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa phương; không khí phấn khởi, đồng lòng, sự vào cuộc tích cực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Để phát huy tốt hơn nữa kết quả đã đạt được, các cơ quan báo chí cần có sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương. Đặc biệt, tiếp tục khai thác lợi thế của mình để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và các cấp, các ngành góp sức xây dựng NTM, bảo đảm đạt các mục tiêu của chương trình, đó là: xây dựng NTM để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân”.

Ông Ngô Đình Tưu, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho rằng, báo chí góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong xây dựng NTM. Trong phát triển kinh tế nông thôn, báo chí kịp thời biểu dương mô hình hay, tốt, lan tỏa trong quần chúng nhân dân, để nhân dân học tập. Nhờ báo chí tuyên truyền, người dân hiểu được sự quan trọng của việc xây dựng NTM ở địa phương, từ đó tham gia hiến đất, hiến công sức xây dựng NTM, NTM nâng cao. Đặc biệt, báo chí đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân, từ chỗ cho rằng “xây dựng NTM là của Nhà nước” đến nhận thức “xây dựng NTM bằng nhiều nguồn lực, trong đó nhân dân là chủ yếu”, xóa bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại. Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được thể hiện bằng nhiều hình thức khác như: Giới thiệu gương điển hình tiêu biểu, các mô hình hay giúp nông dân có điều kiện tham quan học tập để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Năm 2020 được xác định là năm bản lề của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An. Đây là thời điểm để đánh giá lại những gì đã thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn bị cho giai đoạn mới (2021 - 2025). Trong tiến trình đó, báo chí từ Trung ương đến địa phương phải thật sự là lực lượng nòng cốt, kề vai sát cánh, đồng tâm cùng với Đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là cùng nhân dân xây dựng kinh tế nông thôn ngày một phát triển.

Lưu Khuyên