20/01/2021 | 14:30

Thẩm tra, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Nghi Lộc

Ngày 20/01/2021, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu- UVBTV tỉnhủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn đã về thẩm tra xét đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 đối với huyện Nghi Lộc. Cùng đi có đại diện các sở, ban, ngành, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Phạm Hồng Quang - Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng, ngành, đoàn thể huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

 Đầu buổi làm việc, đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới và tiêu chí huyện nông thôn mới. Đến thời điểm hiện nay, 28/28 xã trên địa bàn toàn huyện đã được chủ tich UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với 9 nhóm tiêu chí để huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05/04/2016 của thủ tướng chính phủ huyện đã hoàn thành. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt phát triển kinh tế - xã hội. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được chú trọng, nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết có hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,8%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92,7%. Bộ mặt nông thôn ngày ngày càng được đổi mới khang trang. Bộ mặt cán bộ từ huyện đến cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyện môn, năng lực lãnh đạo, hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ....

Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kết hợp với việc kiểm tra hồ sơ minh chứng các tiêu chí, các thành viên trong đoàn thẩm tra của tỉnh đã gópý, đề xuất thêm một số vấn đề trong thực hiện các tiêu chí cũng như xây dựng hồ sơ minh chứng.

Trên cơ sở tổng hợp cácý kiến đánh giá của các thành viên đoàn thẩm tra, kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn thẩm tra ghi nhận, đánh giá cao những thành tích trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện. Đồng chí yêu cầu địa phương thực hiện mội số nội dung sau: Thứ nhất, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện phối hợp với văn phòng Nông thôn mới tỉnh, các sở ngành hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí huyện nông thôn mới theo yêu cầu tại quyết định 2540/QĐ-TTg, quyếtđịnh 558/QĐ-TTg, thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT;Thứ hai, hoàn thiện các công trình, nội dung còn dang dở trước khi hội đồng thẩm định TW về làm việc; Thứ ba, phối hợp với sở Tài nguyên & MT chỉ đạo thực hiện tiêu chí Môi trường, chúý đến vấn đề môi trường của các làng nghề, các khu CN, khi kinh tế. Cuối cùng là xây dựng lộ trình để hội đồng thẩm định TW về làm việc, cố gắng để đến cuối quý I/2021 hoàn chỉnh tất cả các nội dung để đoàn thẩm định Trung ương về làm việc tại địa phương.

Một số hình ảnh tại buổi thẩm tra.

Thu Hương - Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh