28/12/2020 | 15:02

Tiếp tục vận động toàn dân phòng, chống tội phạm và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(ĐN)- Ngày 28-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện Đề án 01-138/CP của Chính phủ về “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” (gọi tắt Đề án 01-138) gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự. ;

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 66 mô hình tiêu biểu thực hiện Đề án 01-138 dự hội nghị.

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn thảo luận tại hội nghị

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - cơ quan thường trực thực hiện Đề án 01-138, giai đoạn 2016 - 2020, thường trực Ban chỉ đạo đề án đã tổ chức tuyên truyền trên 14 ngàn cuộc cho hơn 726 ngàn lượt người tham dự; phối hợp tổ chức 19 cuộc tập huấn, tọa đàm chương trình “4 giảm” gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho hơn 2,1 ngàn cán bộ MTTQ cơ sở, ban vận động ấp, khu phố. Nhiều lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương. Phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với chương trình “4 giảm”…

Thông qua việc phối hợp thực hiện các đề án, chương trình nêu trên, tinh thần tự quản trong cộng đồng dân cư đã được nâng cao, vận động người dân thực hiện tốt các nội dung giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư, trong đó chú trọng đưa các tiêu chí xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự vào việc bình xét gia đình, ấp, khu phố văn năm.

Nhờ vậy, tỷ lệ ấp, khu phố và gia đình văn hóa tăng cao hằng năm từ 95,7% (năm 2016) tăng lên 97,4% (2020); trên 98% đơn vị cấp xã đạt chuẩn làm tốt công tác phòng, chống ma túy, mại dâm. 100% khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước. Thông qua thực hiện đề án, nhiều mô hình, điển hình tập thể cá nhân có kết quả tốt được biểu dương hằng năm và tổng kết 5 năm thực hiện đề án.

Tại hội nghị, nhiều mô hình đã tham luận, trao đổi các giải pháp, kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện đề án. Qua đó, hội nghị rút ra nhiều bài học tích cực nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án trong giai đoạn mới; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 66 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện đề án gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà