25/12/2020 | 09:10

Phát huy nội lực, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

QĐND Online - Chiều 24-12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, qua 5 năm thực hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên, CVĐ đã có tác động tích cực đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương và sức mạnh đoàn kết trong nhân dân các dân tộc, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới… Trong năm 2020 có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tầng lớp nhân dân đã nâng cao nhận thức, chủ động đổi mới, sáng tạo nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo thu nhập ổn định, xóa đói giảm nghèo, góp phần đưa 11.675 hộ gia đình thoát nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những thành tích mà phong trào hưởng ứng thực hiện CVĐ của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, nhân dân trong toàn tỉnh cần tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Nhân rộng các mô hình điển hình trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng xã hội, giữ gìn an ninh trật tự có hiệu quả, để ngày càng có nhiều những gương điển hình tiên tiến, gương gia đình văn hóa tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong cộng đồng dân cư… Nhân dịp này, UBND tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong 5 năm thực hiện CVĐ.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

  • Tin mới cập nhật
  • Tin đọc nhiều nhất