25/12/2020 | 08:55

Bước tiến mới ở Ðịnh Môn

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2017, xã Định Môn, huyện Thới Lai phấn đấu nâng chất các tiêu chí và đến nay đã xây dựng hoàn thành xã NTM nâng cao. Không dừng lại ở những thành tích đã đạt được, Định Môn chủ động duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Mô hình trồng nhãn Ido theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Định Môn, huyện Thới Lai.

Chia sẻ về quá trình xây dựng NTM nâng cao, ông Nguyễn Văn Thưa, Chủ tịch UBND xã Ðịnh Môn, cho biết: Sự đồng thuận và nhiệt tình tham gia của nhân dân có vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao. Xã tăng cường và đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền để mỗi người dân cảm nhận được ý nghĩa của chương trình mang lại và nhận thức rõ vai trò của mình chung tay xây dựng NTM nâng cao...

Giai đoạn 2018-2020, Ðịnh Môn huy động nguồn kinh phí hơn 79,5 tỉ đồng xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao. Trong đó, đầu tư gần 32 tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới 6 tuyến đường với chiều dài hơn 18,5km và sửa chữa, xây dựng mới 12 cây cầu, chiều dài 240m. Thành phố và huyện Thới Lai đã đầu tư 15 công trình thủy lợi tạo nguồn trên địa bàn xã với chiều dài gần 22km.

Là xã thuần nông, hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi hoàn chỉnh giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ðịnh Môn đã triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, như: hỗ trợ cơ giới hóa cải tạo hệ thống kênh thủy lợi nội đồng; trợ giá giống cây trồng, vật nuôi; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất; khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, nâng cao hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Hiện nay, xã Ðịnh Môn có 2 cánh đồng lớn tại ấp Ðịnh Khánh B - Ðịnh Yên và ấp Ðịnh Mỹ, diện tích 305ha; có 2 hợp tác xã (HTX): HTX trồng rau Ðồng Tiến và HTX nhãn Ido Ðồng Tâm và 27 tổ hợp tác. Ngoài ra, xã có 1 trang trại nuôi heo đạt theo tiêu chuẩn VietGAP và 1 trang trại liên kết 3 hộ nuôi heo được cơ quan chuyên môn kiểm tra, thẩm định để công nhận chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP. Kết quả, thu nhập người dân năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Qua thống kê, thu nhập bình quân đầu người của xã Ðịnh Môn hiện nay đạt 55,08 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,33%...

Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn là chỉ tiêu được Ðịnh Môn thực hiện thông qua các hình thức như: trồng cây xanh và hoa trên các tuyến đường do xã quản lý; thường xuyên phát quang các tuyến đường để có tầm nhìn tốt và góp phần an toàn đi lại; khuôn viên các trụ sở cơ quan trường học thường xuyên được dọn dẹp vệ sinh. Thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn và chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, sử dụng giỏ xách để đi chợ, hạn chế sử dụng túi nhựa. Xã đang thực hiện mô hình thu gom các vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ phát động…

Chị Nguyễn Thị Thu ở ấp Ðịnh Khánh B, xã Ðịnh Môn, phấn khởi nói: Trước đây, khi xây dựng NTM, vùng quê thay đổi lớn khi điện, đường, trường, trạm được đầu tư khang trang. Người dân được quan tâm phát triển sản xuất, vay vốn làm ăn. Ðến khi xã phát động xây dựng NTM nâng cao, bà con đã “quen” với chương trình nên rất hào hứng tham gia. Bây giờ sản xuất sử dụng máy móc thay nhân công, nông dân tham gia HTX được hướng dẫn chăn nuôi, trồng trọt theo tiêu chuẩn… đỡ cực mà lợi nhuận cao hơn.

Với sự chung sức đồng lòng của chính quyền và nhân dân, hôm nay, Ðịnh Môn đón nhận danh hiệu xã NTM nâng cao. Ông Nguyễn Văn Thưa, Chủ tịch UBND xã Ðịnh Môn, cho biết: Xây dựng NTM chỉ có khởi đầu, không có điểm kết thúc. Xã tập trung phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ thụ hưởng trực tiếp cho người dân. Phát triển kinh tế, sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch đẹp; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

Bài, ảnh: T. TRINH