24/12/2020 | 16:48

Đại Từ (Thái Nguyên): Tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(PLVN) - Sau 10 năm triển khai thực hiện, phong trào xây dựng nông thôn mới huyện Đại Từ đạt được nhiều kết quả nổi bật. Giai đoạn 2021 – 2025, Đại Từ phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trước năm 2025 và có ít nhất 03 xã được công nhận đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đường xá được mở rộng tới tận thôn xóm tạo điều kiện người dân phát triển kinh tế.

Diện mạo nông thôn đổi thay!

Ngay sau khi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mứi (NTM) được triển khai, Huyện uỷ, UBND huyện Đại Từ đã xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Với sự quan tâm hỗ trợ của cơ quan các cấp và đặc biệt là sự ủng hộ tích cực của nhân dân, huyện Đại Từ đã xây dựng nhiều công trình trọng điểm, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình thuỷ lợi, y tế, giáo dục… góp phần thay đổi bộ mặt cảnh quan diện mạo nông thôn.

Năm 2020, tổng các nguồn lực huy động, lồng ghép thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt 345.000 triệu đồng (trong đó: Ngân sách Trung ương 83.265 triệu đồng; ngân sách địa phương bao gồm ngân sách tỉnh, huyện, xã 20.272 triệu đồng; vốn lồng ghép: 203.515 triệu đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 37.948 triệu đồng).

Về thu nhập, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các Đề án: Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020; đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ chè giai đoạn 2016-2020. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 15,11% trong cơ cấu nhành kinh tế của huyện, giá trị bình quân trên 01 ha đất trồng trọt đạt 126 triệu đồng/ha.

Đến nay, huyện Đại Từ đã có 18/28 xã được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM. Đại Từ cũng là huyện có xã được công nhận đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên.

Phát huy những kết quả đạt được

Xóm Thắng Lợi, Xã Tiên Hội – địa phương được huyện Đại Từ định hướng xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chương trình xây dựng NTM của huyện Đại Từ vẫn tồn tại một số hạn chế về vốn đầu tư cho chương trình, một số xã chưa có giải pháp tích cực để thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Vì vậy, với quyết tâm thực hiện bằng được những mục tiêu đã đề ra, năm 2021, huyện Đại Từ đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. huyện Đại Từ phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM (An Khánh, Đức Lương), xã Tiên Hội đạt xã nông thôn mới nâng cao. Đối với các xã còn lại phấn đấu bình quân mỗi xã đạt thêm từ 01 tiêu chí trở lên.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, toàn huyện tập trung mục tiêu xây dựng NTM để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và gắn phát triển nông thôn với đô thị...

Để đạt được những mục tiêu đặt ra, huyện Đại Từ sẽ đẩy mạnh phong trào "Đại Từ chung sức xây dựng NTM" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh". Đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tăng cường lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là ở các xóm gắn với việc chỉnh trang, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Về nông nghiệp, đẩy mạnh và thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Tập trung chỉ đạo cải thiện môi trường nông thôn với các vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, làm đẹp cảnh quan công trình công cộng...

Những kết quả nổi bật huyện Đại Từ đạt được trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là động lực to lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phấn đấu các mục tiêu trong giai đoạn mới./.

Trọng Thể

  • Tin mới cập nhật
  • Tin đọc nhiều nhất