24/12/2020 | 08:35

9 danh mục dự án ưu tiên thực hiện xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Theo đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có 9 danh mục dự án được ưu tiên triển khai.

Xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến sâu các sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Hà Tĩnh giúp tăng giá trị kinh tế cho bà con nông dân.

9 danh mục dự án ưu tiên gồm: Dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với quản lý mã số vùng, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến sâu các sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Hà Tĩnh”.

Dự án “Xây dựng Trung tâm sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh”.

Dự án xây dựng, kết nối hòa mạng các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn trong tỉnh và hỗ trợ xây dựng các công trình nhỏ lẻ hộ gia đình, cụm dân cư đối với các vùng không xây dựng được các công trình cấp nước tập trung.

Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải rắn với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường” quy mô cấp tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn và nâng cấp, xây dựng một số điểm xử lý rác thải khác theo quy hoạch.

Đến nay, nhiều khu dân cư nông thôn trên địa bàn Hà Tĩnh mới dừng lại ở việc xây dựng các mương, rãnh tiêu thoát nước có nắp đậy, nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Dự án “Xây dựng mô hình du lịch, trải nghiệm nông thôn mới gắn với phát huy các giá trị văn hóa địa phương”.

Dự án “Xây dựng thí điểm mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu thông minh” và mô hình kiến trúc nông thôn.

Dự án công nghệ số nông thôn mới, OCOP (xây dựng bộ dữ liệu số, mã số, quản lý điều hành, giám sát…).

Dự án “Thực hiện đồng bộ hóa trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt tại hộ gia đình và cụm dân cư trong toàn tỉnh”.

Dự án “Kiểm kê, xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển các di tích văn hóa - lịch sử tỉnh Hà Tĩnh”.

Kết quả, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM ở Hà Tĩnh được nhiều tỉnh bạn đến tham quan, học tập

Nguồn vốn thực hiện đề án thí điểm tỉnh NTM từ vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã).

Căn cứ quy mô và phương thức đầu tư thực hiện các nội dung, dự án cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bộ, ngành có liên quan cân đối, đề xuất phương án bố trí vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện đề án trong giai đoạn 2021 - 2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bá Tân