24/12/2020 | 08:30

Phong Điền xây dựng nông thôn lên tầm cao mới

Được công nhận là huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của thành phố vào năm 2016, đến nay, huyện Phong Điền đã có 1 xã đạt chuẩn và 2 xã hoàn thành NTM nâng cao. Tiếp nối những thành quả, huyện Phong Điền chủ động xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các tiêu chí theo chiều sâu và nâng tầm chất lượng NTM...

Hợp tác xã trồng nấm bào ngư theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.

Chủ động nâng chất

Năm 2019, huyện Phong Ðiền xây dựng hoàn thành xã Tân Thới đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2020, huyện đăng ký xây dựng 2 xã Mỹ Khánh và Nhơn Ái đạt chuẩn NTM nâng cao. Ðến nay, 2 xã đã hoàn thành 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao TP Cần Thơ giai đoạn 2018-2020.

Ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch UBND xã Mỹ Khánh, cho biết: Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào đầu năm 2014, Mỹ Khánh luôn phấn đấu giữ vững và nâng chất các tiêu chí NTM. Trong đó, khai thác thế mạnh riêng của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn vẫn là nội dung được đặt lên hàng đầu.

Những năm qua, xã Mỹ Khánh tập trung thực hiện chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp với trọng tâm là đầu tư phát triển các cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế địa phương như: lúa, cây ăn trái, chăn nuôi... Phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất. Ðồng thời hướng đến liên kết nông dân, hình thành các mô hình tổ hợp tác và hợp tác xã kiểu mới. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt hơn 56 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25%.

Theo ông Trần Thái Bình, Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái, chương trình xây dựng NTM nâng cao là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm và chăm lo của Ðảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vì vậy, ngay từ khi triển khai, hệ thống chính trị và nhân dân trong xã rất đồng lòng và có quyết tâm cao để phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao.

Nhơn Ái đã phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả. Ðiển hình, Ủy ban MTTQVN xã thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh. Hội LHPN đã chủ động tích cực tham gia xây dựng NTM bằng các phong trào, các hoạt động thiết thực như: Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; xây dựng “Mái ấm tình thương”... Hội Cựu chiến binh xã là nòng cốt gương mẫu động viên nhân dân hiến đất, góp tiền, ngày công chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng mô hình “Ðoạn đường Cựu chiến binh tự quản”. Ðoàn thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đi đầu tham gia thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng NTM; huy động hàng nghìn ngày công để thực hiện các chiến dịch làm sạch môi trường. Hội Nông dân tranh thủ nguồn vốn cấp trên để xây dựng các dự án phát triển sản xuất như: mô hình chăn nuôi dê... Từ năm 2016 đến nay, Nhơn Ái đã huy động tổng nguồn vốn là 72,9 tỉ đồng để xây dựng NTM nâng cao trên toàn xã.

Nâng tầm chất lượng NTM

Hiện nay, 2 xã Nhơn Ái và Mỹ Khánh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình thành phố xét, công nhận xã NTM nâng cao năm 2020. Không chỉ Nhơn Ái, Mỹ Khánh, Tân Thới, các xã còn lại (Giai Xuân, Nhơn Nghĩa, Trường Long) đang sôi nổi xây dựng NTM nâng cao theo lộ trình đề ra. Chặng đường 10 năm xây dựng NTM, Phong Ðiền đã thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Dẫu còn nhiều nhiệm vụ phải tiếp tục hoàn thiện, đầu tư hơn nữa để các xã NTM nâng chuẩn, song kết quả đạt được đã là bước tiến vượt bậc trong phát triển nông thôn của huyện. Ðây cũng là động lực để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã và huyện tiếp tục chung tay xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu những năm tiếp theo.

Ông Trần Thái Bình, Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái, cho biết: Xã tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhơn Ái đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng “Thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp”. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo quốc phòng, an ninh... nâng cao đời sống vật chất lần tinh thần cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền, cho biết: Với mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí để phát huy tính bền vững của chương trình xây dựng NTM, tạo động lực thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng xã NTM nâng cao hướng đến xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết, thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay. Tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình chuyên canh, nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng vườn cây ăn trái kết hợp với phát triển du lịch; triển khai thực hiện mô hình VietGAP, cấp mã code vùng sản xuất cho các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn. Huyện phối hợp với UBND các xã thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; xây dựng cảnh quan môi trường trên các trục giao thông trên địa bàn các xã thông qua các hoạt động như: trồng hoa kiểng, phát quang tầm nhìn, ra quân vệ sinh môi trường...

Bài, ảnh: T. TRINH