24/12/2020 | 08:28

Năm 2020, Cần Thơ có thêm 8 xã nông thôn mới nâng cao

(CT) - Tính đến thời điểm hiện tại, TP Cần Thơ có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 6 xã NTM nâng cao, gồm: Trung An, Trung Thạnh, Thới Hưng (huyện Cờ Ðỏ); Ðịnh Môn, Trường Thành (huyện Thới Lai); Tân Thới (huyện Phong Ðiền). Bên cạnh đó, các xã Mỹ Khánh, Nhơn Ái (huyện Phong Ðiền) và Thạnh Thắng, Thạnh Lợi (huyện Vĩnh Thạnh) đã hoàn thành 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao TP Cần Thơ giai đoạn 2018-2020. Hiện các xã hoàn thiện hồ sơ trình thành phố xét, công nhận xã NTM nâng cao năm 2020. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, năm 2020, TP Cần Thơ vượt 3 xã NTM nâng cao.

Xây dựng NTM nâng cao góp phần củng cố, nâng chất các tiêu chí NTM, tăng mức thụ hưởng của người dân. Trong ảnh: Trường THCS Trung An được đầu tư xây dựng khang trang.

Theo Văn phòng Ðiều phối NTM TP Cần Thơ, bên cạnh tiếp tục nâng chất, duy trì các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, các huyện đang tiến hành rà soát, đăng ký xã xây dựng NTM năm 2021. Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ sớm được ban hành trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, thành phố tiến hành xây dựng Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao TP Cần Thơ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương…

Tin, ảnh: K. PHÚC