18/12/2020 | 08:23

Quảng Trị: Thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Xây dựng) - Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 cho biết, các thành viên trong Hội đồng thẩm định vừa xét công nhận xã nông thôn mới tỉnh bỏ phiếu kín công nhận thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, với tỷ lệ từ 95-100%.

Xây dựng nông thôn mới giúp đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp hơn.

Như vậy, tính đến nay toàn tỉnh Quảng Trị có 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 56,4% số xã trong toàn tỉnh, đặc biệt trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, bao gồm: Xã Vĩnh Thủy, xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh) và xã Cam Chính (huyện Cam Lộ).

8 xã vừa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nói trên nằm trong 11 xã đăng ký xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới của năm 2020, bao gồm: Xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh); xã Trung Sơn, huyện Gio Linh; Triệu Ái, Triệu Tài, Triệu Hòa (huyện Triệu Phong); Hải Hưng, Hải Quy (huyện Hải Lăng) và Triệu Nguyên, (huyện Đakrông).

Thông qua kết quả thẩm định cho thấy, các địa phương đã chủ động trong việc huy động các nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án, phát huy nội lực của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời đảm bảo không huy động quá sức dân; không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Điều đáng quan tâm là mặc dù địa bàn các xã bị tác động lớn của thiên tai ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, chậm tiến độ xây dựng một số công trình, một số công trình hạ tầng bị hư hỏng… Song 8 xã trên vẫn duy trì, giữ vững kết quả các tiêu chí đã đạt được.

Hiện trạng nông thôn mới cấp xã của Quảng Trị, ngoài huyện Cam Lộ được Thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 tại Quyết định số 520/QĐ-TTg ngày 16/4/2020, các huyện còn lại đạt tỷ lệ cao như, huyện Vĩnh Linh ccó 11/15 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Triệu có 09/17 xã; huyện Hải Lăng có 09/15 xã; huyện Gio Linh: có 07/15 xã ...

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Hội đồng thẩm định đã chỉ ra, đồng thời tiếp tục xây dựng, nâng cao các tiêu chí đã đạt, đáp ứng sự hài lòng của người dân. Giao Văn phòng xây dựng nông thôn mới có kế hoạch rà soát, xem xét lại các xã đạt chuẩn và không đạt chuẩn sau khi thực hiện sáp nhập theo Đề án sáp nhập xã, phường, thị trấn để tiến hành thẩm định, xét công nhận lại.

Hữu Tiến