13/12/2020 | 14:35

Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tại 04 xã của huyện Quỳnh Lưu

Thực hiện công tác tháng 12/2020 của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Nghệ An, ngày 09-10/12/2020. Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh về làm việc tại 04 xã (Quỳnh Tân,Quỳnh Hoa, Tiến Thủy, Sơn Hải), huyện Quỳnh Lưu để đánh giá mức độ đạt các tiêu chí về xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Một số hình ảnh về 02 ngày làm việc của Đoàn thẩm định tỉnh tại 04 xã huyện Quỳnh Lưu:

 

Hội đồng làm việc tại xã Quỳnh Hoa

 

Thăm mô hình sản xuất tại xã Tiến Thủy

Khuôn viên trụ sở xã Quỳnh Hoa

Thăm Trạm Y tế Quỳnh Tân

Thăm gian hàng sản phẩm xã Sơn Hải 

Qua 02 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần và trách nhiệm cao của Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh, khi kiểm tra thực địa và hồ sơ minh chứng tại 04 xã của huyện Quỳnh Lưu. Các thành viên trong Hội đồng thẩm định tỉnh, đánh giá các xã (Quỳnh Tân,Quỳnh Hoa, Tiến Thủy, Sơn Hải) cơ bản hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí xã Đạt chuẩn nông thôn mới quy định.

Tuy nhiên cần khắc phục, hoàn thiện một số tồn tại như: Hoàn thiện, sắp xếp, bố trí hồ sơ minh chứng đầy đủ và khoa học hơn; Nâng cao tiêu chí thu nhập ở 02 xã (Quỳnh Tân, Quỳnh Hoa); Cần cải thiện mội trường tốt hơn nữa ở xã Quỳnh Tân; Về tiêu chí 13 ở 02 xã (Quỳnh Tân, Sơn Hải) mới thành lập nên cần được quan tâm, và chú trọng...

Kết luận Hội nghị:

Ông Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng nông thôn mới tỉnh, đánh giá cao sự cố gắng của cả hệ thống chính trị huyện Quỳnh Lưu nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 04 xã (Quỳnh Tân,Quỳnh Hoa, Tiến Thủy, Sơn Hải) nói riêng trong quá trình xây dựng Nông thôn mới của huyện cũng như xã.

Qua đây Ông đề nghị UBND huyện Quỳnh Lưu và 04 xã (Quỳnh Tân,Quỳnh Hoa, Tiến Thủy, Sơn Hải) cẩn thực hiện một số nội dung sau:

-  Tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, khắc phục những hạn chế mà các thành viên hội đồng thẩm định tỉnh chỉ ra, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trong phiên bỏ phiếu sắp tới do UBND tỉnh tổ chức.

- Đặc biệt quan tâm và nâng cao một số tiêu chí tuy đã đạt theo quy định nhưng chưa bền vững như: Tiêu chí Thu nhập, hộ nghèo, cần quan tâm hơn nữa đến sản xuất nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân và đặc biệt cần quan tâm đến bảo vệ môi trường theo quy định của tiêu chí số 17.

NGUYỄN BÁ VIỆT - VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH NGHỆ AN