09/12/2020 | 15:45

Hưng Nguyên - Thẩm định, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới xã Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Xuân Lam, Hưng Thịnh

Trong hai ngày 7 và 8/12/2020, đoàn thẩmđịnh xãđạt chuẩn nông thôn mới có buổi làm việc với các xã Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Xuân Lam và Hưng Thịnh huyện Hưng Nguyên về việc thẩm định, đánh giá kết quả, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, các đồng chí thường trực huyệnủy, HĐND và các thành viên ban chỉđạo xây dựng NTM huyện Hưng Nguyên.

 Đến thời điểm hiện nay, sau sát nhập Hưng Nguyên có 12/17 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Năm 2020 huyện có 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, cả 4 xãđăng kýđạt chuẩn nông thôn mới hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định tỉnh.

Tại xã Hưng Trung, mặc dù là xã vùng giáo xa trung tâm, điểm xuất phát xây dựng nông thôn mới thấp. Nhưng cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân Hưng Trung đã đồng lòng vượt qua khó khăn, huy động mọi nguồn lực quyết tâm thực hiện 19 tiêu chí xãđạt chuẩnNTM. Đến nay Hưng Trung đã huy định gần 169 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 45,7 tỷ đồng. Đầu tư làm được 41,8km đường giao thông, 13 km kênh mương thuỷ lợi, xây mới nhà văn hoá đa chức năng xã, 11 nhà văn hoá xóm và nhiều công trình hạ tầng.....đạt chuẩn; đồng thời tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu dồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,99%, tỷ lệ lao đồng có việc làm đạt hơn 95%; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, xã đã xây dựng được mô hình sản xuất tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm.... Có 8/11 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa; công tác môi trường được quan tâm; An ninh quốc phòng giữ vững và ổn định; Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nhiều năm đạt xuất sắc.....

Tại xãHưng Yên Bắc, là xã vùng bán sơ sơn địa có gần 70% dân số là đồng bào theo đạo thiên chúa. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Hưng Yên Bắc đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM. Đến nay xã đã huy động các nguồn lực được hơn 102 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 11,38 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng giao thông thủy lợi; cơ sở vật chất văn hóa, trường học, đầu tư phát triển sản xuất nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xãđạt chuẩn nông thôn mới.

Tại xã Xuân Lam, là xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hưng Xuân và Hưng Lam. Năm 2019 xã Hưng Xuân đã được công nhận xã đạt chuẩnNTM. Ngay sau khi sáp nhập, xã Xuân Lam thành lập Ban chỉ đạo, tập trung thực hiện các tiêu chí để về đích NTM. Đến nay xã Xuân Lam huy động các nguồn lực được gần 153 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 42,6 tỷ đồng. Đã đầu tư làm được 35 km đường giao thông nông thôn và 24 km đường giao thông nội đồng.Hệ thống thuỷ lợi đáp ứng tưới tiêu ổn định 289 ha đất sản xuất. Các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, hệ thống điên, nhà ở dân cư, cơ sở vất chất văn hoá...được đầu tư khang trang. Năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 37,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,91 %. Rác thải được thu gom đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự được giữ vũng ổn định. Đảng, chính quyền các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại xãHưng Thịnh, là xã tiếp giáp với thành phố Vinh, có đông đồng bào công giáo sinh sống. Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Hưng thịnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức thực hiện các nội sung chỉ tiêu, tiêu chí xãđạt chuẩn nông thôn mới. Từ 2013 đến nay, Hưng Thịnh huy động các nguồn lực hơn 126 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 20 tỷ. Tiếp nhận 2.254 tấn xi măng nhà nước hỗ trợ, nhân dân đã tích cực hiến đất mở rộng đường, góp vật liệu cát sỏi, ngày công lao động để làm 18,7 km đường giao thông nông thôn và 7,4 km đường giao thông nội đồng đạt chuẩn.

Các trạm bơm, hệ thống kênh mương thủy lợi đáp ứng yêu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân và phòng chống thiên tai. Hệ thống điện đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất sinh hoạt. Có 2/ 3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia. Cơ sở vật chất văn hoá từ xã đến xóm được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu hội họp và sinh hoạt văn hoá văn nghệ thể dục thể thao của người dân, xã có 5/ 6 xóm được công nhận làng văn hoá. Rác thải được thu gom đảm bảo vệ sinh môi trường. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,07%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 49,3 triệu đồng. Đảng bộ, Chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, An ninh trật tự giữ vững ổn định....

Sau khi đi kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại 4 xã kết hợp với việc kiểm tra hồ sơ minh chứng các tiêu chí, các thành viên hội đồng thẩm định cấp tỉnhđã gópý, đề xuất thêm một số vấn đề trong thực hiệncáctiêu chí cũng như xây dựng hồ sơ minh chứng.

Trên cơ sở tổng hợp cácý kiếnđánh giá của các thành viên đoàn thẩmđịnh, kết luận hội nghị, đồng chí trưởngđoàn thẩmđịnhghi nhận, đánh giá cao những thành tích trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Xuân Lam và Hưng Thịnh.Đồng chí yêu cầu UBND các xã tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng nông thôn mới; tiếp thu, hoàn thiện các đề xuất, ý kiến mà các thành viên Đoàn thẩm định đã góp ý, đặc biệt các phòng ban của huyện chỉ đạo để xã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ minh chứng theo góp ý của thành viên của Đoàn gửi về Ban Chỉ đạo huyện để tổng hợp, gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới Tỉnh xem xét, tổ chức lấy ý kiến các Sở, Ban, Ngành của tỉnh trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Một số hình ảnh tại buổi thẩm định

Thu Hương - Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh