09/12/2020 | 15:25

Huyện Đăk Glei (Kon Tum): “Bứt phá” trong xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Đăk Glei đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện, an ninh - chính trị được giữ vững, nâng cao.

Khó khăn từ những ngày đầu thực hiện

Huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) là huyện biên giới, có địa hình đồi núi chia cắt phức tạp, kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa đồng bộ. Vốn là huyện thuần nông nhưng sản xuất nông nghiệp trong các năm qua chưa đi vào chiều sâu, do phần lớn diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nhỏ lẽ, manh mún, khó hình thành những cánh đồng lớn, trình độ sản xuất của người nông dân còn hạn chế…

Đường giao thông nông thôn trên địa bàn Huyện Đăk Glei được đầu tư rộng khắp.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình NTM, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện chỉ mới đạt 2,62 tiêu chí, trong đó 100% các xã chưa đạt chuẩn về tiêu chí quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp nhất (9,24 triệu đồng/người/năm). Hơn nữa, việc huy động các nguồn lực (nhất là từ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn) để đầu tư phát triển hạ tầng, tổ chức sản xuất gặp nhiều khó khăn, một bộ phận người dân còn ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, UBND huyện đã tập trung mọi nguồn lực từ các chương trình, dự án và các nguồn lực xã hội để đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là các tiêu chí lớn như giao thông, thủy lợi, điện, trường… UBND huyện Đăk Glei đã thúc đẩy sản xuất phát triển, luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến từng khu dân cư để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, cơ chế chính sách trong việc xây dựng nông thôn mới dựa trên tinh thần phát huy nội lực của cộng đồng, ý chí tự chủ, tự lực của nhân dân góp phần xây dựng NTM đạt hiệu quả.

“Bứt phá” sau 10 năm xây dựng

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình NTM bộ mặt nông thôn của huyện Đăk Glei có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Việc vận dụng tối ưu nguồn vốn từ TW, tỉnh, địa phương, huyện Đăk Glei đã xây dựng hơn 156km đường nhựa trục xã, liên xã và 58km đường bê tông trục thôn, liên thôn và nâng cấp 45km đường ngõ xóm, 150 km đường đi khu sản xuất.

Sau 10 năm xây dựng NTM, huyện Đăk Glei ngày càng phát triển

Hiện có 9/11 xã đạt chuẩn về tiêu chí giao thông. Toàn huyện có 87/112 thôn làng có nhà rông, 23 hội trường thôn, 10 trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo, 100% trạm Y tế xã đã có bác sĩ làm việc thường xuyên, 11/11 xã đạt chuẩn tiêu chí về thủy lợi, tăng 8 xã so với năm 2015.

Ông Rơ Châm Định – Phó chủ tịch UBND huyện Đăk Glei, cho biết hiện trên địa bàn đã có 02 xã là Đăk Pék và Đăk Môn đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2020 có 10/19 thôn trên địa bàn 03 xã biên giới (Đăk Long, Đăk Nhoong, Đăk Plô), triển khai thực hiện hoàn thành đạt thôn nông thôn mới theo mục tiêu của UBND huyện đề ra. Hiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ở khu vực nông thôn tăng từ 3 triệu đồng/người/năm trở lên so với năm 2019.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục định hướng, xác định trọng tâm phát triển các loại cây trồng chủ lực (cà phê, sâm Ngọc linh, sâm dây…) Khuyến khích người dân xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để nâng cao giá trị.

Những sản phẩm ocop trên địa bàn huyện đạt chất lượng, mang lại giá trị kinh tế cao

Ngoài ra, huyện sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình theo từng chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã, tiêu chí dễ thực hiện trước. Chủ động phối hợp với các ban, ngành của tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tạo bước đột phá trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân.

Văn Hà