03/12/2020 | 09:18

Huyện Xuân Lộc thực hiện đạt và vượt 62/74 chỉ tiêu đề ra

(ĐN) - Theo Huyện ủy Xuân Lộc, năm 2020, mặc dù kinh tế công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do tác động của thời tiết, dịch bệnh nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, H.Xuân Lộc thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.

Sản xuất thanh long ruột đỏ ở xã nông thôn mới nâng cao Bảo Hòa

 

Cụ thể, huyện thực hiện vượt 14/74 chỉ tiêu, đạt 48/74 chỉ tiêu nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện. Một số kết quả nổi bật là: giá trị sản xuất tăng 8,8%, thu cân đối ngân sách đạt 102,6% dự toán tỉnh giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới của tỉnh còn 0,46%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Về công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện có 8/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến đến cuối năm 2020, có 10/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã còn lại đạt từ 39-47/53 chỉ tiêu. Về công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đã hoàn thành 19/29 chỉ tiêu của 6 nhóm tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đã trình tỉnh thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới kiểu mẫu đối với 2 xã Bảo Hòa và Xuân Thọ, xã Xuân Định đang hoàn tất hồ sơ trình tỉnh thẩm định trong tháng 12. Trong đó, xã Bảo Hòa đang hoàn tất hồ sơ chứng nhận và dự kiến trở thành địa phương cấp xã thứ 2 của tỉnh đạt nông thôn mới kiểu mẫu (sau xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu).

Tin và ảnh: Lê An