15/10/2020 | 10:49

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI THỊ XÃ HOÀNG MAI

Chiều ngày 13/10/2020, đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh đã kiểm tra thực tế và làm việc với Thị xã Hoàng Mai về tiến độ xây dựng NTM.

 Đến thời điểm hiện nay, thị xã Hoàng Mai có 4/5 xã đạt chuẩn NTM, còn lại xã Quỳnh Lộc đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí trình hội đồng tỉnh thẩm định và công nhận trong Quý IV này. Thị xã cũng đã cơ bản đạt 7/9 tiêu chí NTM đối với đơn vị huyện và đang nỗ lực thực hiện 2 tiêu chí còn lại là: tiêu chí giao thông và tiêu chí Y tế - Văn hóa – Giáo dục. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thị xã Hoàng Mai đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng NTM. Đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí, hỗ trợ Thị xã nâng cấp, xây mới một số công trình hạ tầng để xã Quỳnh Lộc sớm đạt chuẩn NTM, thị xã Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Sau khi nghe ý kiến đánh giá của các sở ngành, PCT UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu thị xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định đối với xã Quỳnh Lộc trong tháng 11/ 2020. Đồng thời huy động các nguồn lực, hoàn thành các tiêu chí NTM cấp huyện, nhất là các công trình thiết yếu trong lĩnh vực giao thông, văn hoá, giáo dục, y tế; hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định vào cuối năm nay. PCT UBND Tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xem xét tham mưu cho Tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện để thị xã Hoàng Mai đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp các công trình thiết yếu; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2020 như mục tiêu đã đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Thu Hương - Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh

  • Tin mới cập nhật
  • Tin đọc nhiều nhất