27/08/2020 | 07:51

Hoàn thành 18/29 chỉ tiêu huyện nông thôn mới kiểu mẫu

(ĐN) - Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) H.Xuân Lộc cho biết, tính đến cuối tháng 7-2020, huyện có 7/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 50% tổng số xã trên địa bàn. Huyện đã hoàn thành 18/29 chỉ tiêu của 6 nhóm tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu.

Nông dân đồi Sa Bi, xã Xuân Bắc, H.Xuân Lộc chăm sóc xoài. Ảnh: L.An

 

Hiện công tác xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trên địa bàn H.Xuân Lộc đang được tập trung đẩy mạnh. Các tiêu chí ưu tiên hiện nay là hạ tầng giao thông nông thôn, bê tông hóa nội đồng và đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình thủy lợi đáp ứng mục tiêu phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững.

Huyện đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm 2020 sẽ có thêm 2 xã NTM nâng cao và 5 xã đạt NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 66,5 triệu đồng/người/năm, H.Xuân Lộc cơ bản hoàn thành mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu theo đề án thí điểm xây dựng mô hình huyện NTM của Trung ương. Đến năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo bộ tiêu chí của tỉnh, có 8-9 xã đạt NTM kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững.

Ban Mai