31/07/2020 | 14:05

Huyện Quảng Xương phấn đấu đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, trở thành thị xã vào năm 2030

(Baothanhhoa.vn) - Nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức do tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuy vậy Đảng bộ, quân và dân huyện Quảng Xương đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện thành công tất cả các chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

 

Một góc Trung tâm hành chính – văn hóa huyện Quảng Xương.

Để đạt được những kết quả đó là nhờ vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên của tỉnh; sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; sự vào cuộc mạnh mẽ của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân huyện Quảng Xương trong triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết. Đảng bộ, Nhân dân, các lực lượng vũ trang huyện nhà đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, 27/27 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt mục tiêu đại hội đề ra. Huyện Quảng Xương cũng thực hiện thành công 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm do Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV đề ra gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ cao; hợp tác liên kết trong sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới; Chương trình đẩy mạnh đô thị hóa; Chương trình phát triển kinh tế dịch vụ du lịch; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ.

Kinh tế của huyện nhà tiếp tục tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 15,5%, đạt mục tiêu đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52 triệu đồng, vượt 7 triệu đồng so với mục tiêu. Nông - lâm - thủy sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản là 3,5%, đạt mục tiêu đại hội. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành đến năm 2020 đạt 3.335 tỷ đồng, tăng 625 tỷ so với năm 2015. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng trưởng tốc độ khá cao; giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng năm 2020 đạt 6.015 tỷ đồng, tăng 3.665 tỷ đồng so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 20,7%, vượt mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ năm 2020 đạt 5.405 tỷ đồng, tăng 3.526 tỷ so với năm 2015. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 19,9%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 ước đạt 4.260 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu chính ngạch năm 2019 đạt 27 triệu USD, tăng 16 triệu USD so với năm 2015. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 5.441 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thu ngân sách so với dự toán được giao hàng năm đều vượt so với dự toán tỉnh, HĐND huyện giao và mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Trong đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước đạt 1.853 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2020, thành lập mới 454 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả là 480, tăng 4,1 lần so với năm 2015.

Công tác giảm nghèo được tăng cường chỉ đạo, kết quả đã giảm từ 3.678 hộ (tỷ lệ 7,3% trong năm 2015) xuống còn 989 hộ (tỷ lệ 1,9% năm 2019), vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện triển khai xây dựng được 188 làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa; 99 cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa trên toàn huyện đạt 77%, bằng 100% kế hoạch. Giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện; chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Tham gia các hội thi, kỳ thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp tỉnh, đoàn học sinh Quảng Xương liên tục xếp trong tốp đầu toàn tỉnh; có 24 học sinh đạt huy chương trong các kỳ thi Toán tuổi thơ toàn quốc. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều chuyển biến tiến bộ. Hoạt động y tế dự phòng được triển khai đạt kết quả tốt; phòng, chống dịch bệnh được chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, không có bệnh dịch lớn xảy ra; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm về mọi mặt, không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. An ninh tuyến biển, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, văn hóa - xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc “đột xuất”, “bất ngờ”. Hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được đấu tranh ngăn chặn kiềm chế (giảm 20,7%). Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí...

Nhiệm kỳ qua cũng ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới nội dung và phương thức, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cách mạng. Huyện đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết kịp thời đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nghị quyết; đổi mới công tác bồi dưỡng chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân, tạo chuyển biến về nhận thức, tư tưởng chính trị, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tạo sự tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Huyện cũng đã tổ chức được 18 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, 15 lớp đảng viên mới. Thường xuyên chăm lo, xây dựng, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Công tác đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc. Từ đó, huyện đã rà soát, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ có chất lượng; thực hiện bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử đúng quy hoạch. Các cấp ủy đã xây dựng và ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm. Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ cấp trên giao. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; kịp thời nắm chắc tình hình Nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. HĐND huyện và các xã, thị trấn đã phát huy vai trò trong việc quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp tiếp tục được đổi mới; kế hoạch hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; quan tâm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nổi cộm ở cơ sở. Các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện quyết liệt; huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển. MTTQ, các đoàn thể, các hội quần chúng đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ tới, với phương châm “Đoàn kết; dân chủ; kỷ cương; sáng tạo; phát triển”, huyện Quảng Xương tập trung khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Để đạt được mục tiêu đó, huyện Quảng Xương tập trung thực hiện 4 chương trình lớn gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, hình thành các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Chương trình phát triển đô thị gắn với đầu tư hạ tầng du lịch; Chương trình nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hai khâu đột phá cũng được thực hiện đó là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng; cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá là cơ sở để huyện Quảng Xương thực hiện 29 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm từ 16% trở lên; trong đó: nông - lâm - thủy sản 3,2%, công nghiệp - xây dựng 19,4%, dịch vụ 18,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 75 triệu đồng trở lên. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm giữ ổn định 75.000 tấn. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thời kỳ 2021 - 2025 là 30.000 tỷ đồng trở lên. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm là 15% trở lên. Tỷ lệ xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao 100%; xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu 20% trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm trên 1,5%. Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 26% trở lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%; thôn, phố văn hóa đạt 80%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt 90%. Tổng số đảng viên được kết nạp thời kỳ 2021 - 2025 đạt 1.000 đảng viên trở lên...

Các giải pháp hàng đầu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong nhiệm kỳ mới mà huyện Quảng Xương thực hiện đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy hoạch, phát huy tiềm năng, lợi thế từng vùng nhằm tạo bước phát triển mới. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị, hiệu quả trên một đơn vị diện tích. Tăng nhanh giá trị, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh phù hợp với nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, du lịch theo hướng đa ngành, đa dạng về sản phẩm. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Nâng cao chất lượng, tăng cường hơn nữa công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, công tác đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của huyện. Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Đảm bảo quốc phòng – an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, trước hết là các tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận. Tiếp tục xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra...

Với truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng và những thành tích, kết quả đạt được trong những nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Quảng Xương đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng quê hương Quảng Xương giàu đẹp, văn minh, vững bước đi lên trên con đường đổi mới. Phấn đấu xây dựng huyện Quảng Xương năm 2025 đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; đến năm 2030 trở thành thị xã.

Mạnh Cường