22/06/2020 | 14:56

Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn

Ngày 22/6/2020, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã tiến hành thẩm định kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Hằng – Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì hội nghị.

 Theo báo cáo thẩm tra của huyện Kỳ Sơ, năm 2011 xã mới chỉ đạt 01/19 tiêu chí. Trong những năm qua, nhờ sự quyết tâm, nỗ lực, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, đến nay xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới là 51 tỷ đồng, trong đó huy động trong dân là 845 triệu đồng. Xã đã đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,66 %.

Các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế một số công trình trình nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Hội đồng thẩmđịnh đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống và sự đồng thuận, chung sức của toàn thể người dân, đặc biệt là một xã miền núi như xã Hữu Kiệm. Bên cạnh đó, hội đồng cũng góp ý vào báo cáo của địa phương, đồng thời đề nghị bổ sung thêm số liệu, hồ sơ còn thiếu như tiêu chí số 4, 13, 14, 17. Quyết định cuối cùng sẽ thông qua kết quả bỏ phiếu trong thời gian tới.

Một số hình ảnh xây dựng nông thôn mới tại xã Hữu Kiệm - huyện Kỳ Sơn

Thu Hương – Văn phòng nông thôn mới tỉnh