19/06/2020 | 11:14

NGHỆ AN TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SAU ĐẠT CHUẨN, HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐI VÀO CHIỀU SÂU VÀ BỀN VỮNG

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Mục tiêu tổng quát về xây dựng Nông thôn mới là: Xây dựng Nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững. Đây là chủ trương rất đúng đắn, sáng tạo, “ý Đảng, lòng dân” của Đảng ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm xây dựng đất nước ta giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các tỉnh đạt thành tích xuất sắc nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Hội nghị Tổng kết 10 năm.

Nghệ An là địa phương sớm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 với nhiều kết quả tích cực. Do vậy khi chương trình xây dựng Nông thôn mới triển khai đã được cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh hào hứng đón nhận. Là tỉnh thuộc vùng Bắc Trong bộ, có tới 126 xã miền núi, bãi ngang ven biển còn rất nhiều khó khăn về nguồn lực. Song với cách làm bài bản, hiệu quả, chủ động, sáng tạo, tích cực, công khai, dân chủ, đi vào thực chất không chạy theo thành tích; sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của các thành phần kinh tế, của các tầng lớp nhân dân và sự chung tay góp sức của đông đảo con em quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh ta đã thu được những kết quả quan trọng.

Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng bộ máy quản lý; công tác tuyên truyền vận động; huy động sự đóng góp của nhân dân; công tác đào tạo, tập huấn, điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, lập quy hoạch, xây dựng đề án đến công tác triển khai thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của Chính phủ đã được triển khai nghiêm túc, khoa học, phù hợp tạo được sự đồng tình của nhân dân đến sáng tạo trong cách tổ chức thực hiện như: Chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, ban hành Bộ tiêu chí thôn/bản đạt chuẩn Nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiễu mẫu,.... Diện mạo các vùng nông thôn, đặc biệt là ở các xã đạt chuẩn Nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Đã tạo được bước chuyển quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và của người dân trong việc tham gia xây dựng Nông thôn mới. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng được nhân dân trực tiếp thi công, giám sát không chỉ có chất lượng tốt, chi phí thấp, phù hợp với địa bàn mà còn góp phần quan trọng tạo ra sự gắn kết cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. Trình độ, năng lực, trách nhiệm và sự gắn bó của đội ngũ cán bộ với nhân dân được nâng lên. Không khí thi đua xây dựng Nông thôn mới ở các địa phương ngày càng mạnh mẽ; nhân dân ngày càng thấy rõ thêm trách nhiệm của mình, hồ hởi, phấn khởi đóng góp xây dựng Nông thôn mới.

Từ các cụ cao niên, lão thành cách mạng, người cao tuổi, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đến các chức sắc, chức việc, nhà tu hành cho đến các cháu thiếu nhi cũng có nhiều việc làm thiêt thực chung tay xây dựng Nông thôn mới. Lễ Bông bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới như một ngày hội lớn của nhân dân địa phương. Chúng ta rất cảm động có nhiều gia đình sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất, dỡ bỏ nhiều công trình kiên cố của gia đình mình để làm đường giao thông thôn xóm; nhiều cá nhân sẵn sàng bỏ hàng chục triệu đồng, đặc biệt có những doanh nghiệp tài trợ, đóng góp nhiều tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng.

Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Đến nay đã, tỉnh ta đã có 265 xã/411 (xã sau sát nhập theo Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An) xã đạt chuẩn Nông thôn mới, có 04 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành/đạt chuẩn Nông thôn mới (thị xã Thái Hòa, thành phố Vinh, huyện Nam Đàn, huyện Yên Thành); số tiêu chí bình quân đạt 16,01 tiêu chí/xã. Với kết quả đó, tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình, Nghệ An vinh dự được được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xây dựng Nông thôn mới.

Xây dựng Nông thôn mới kiễu mẫu xã Sơn Thành, huyện Yên Thành.

Nghệ An luôn xác định xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia tích cực của người dân; xây dựng Nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Sau khi các địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới, tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung xây dựng Nông thôn mới nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, nông thôn Nghệ An phồn thịnh, phát triển bền vững, hài hòa với đô thị và thực sự là vùng quê đáng sống.

Hội thi xã Nông thôn mới đẹp.

Mục tiêu đến năm 2025: Xây dựng nông thôn Nghệ An có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại kết nối đồng bộ với đô thị, kinh tế phát triển, cảnh quan và môi trường sạch đẹp, xã hội văn minh, đồng thời giữ gìn được bản sắc tốt đẹp của nông thôn Nghệ An; người dân ở nông thôn có thu nhập khá, ổn định, có điều kiện sống văn minh; kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao. Có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới, có 30% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, có 10% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiễu mẫu; có thêm 06 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, 01 huyện đạt chuẩn nâng cao, 01 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới kiễu mẫu kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu trên, hướng tới xây dựng Nông thôn mới bền vững; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tỉnh Nghệ An cần tập trung thực hiện là:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương vào điều kiện thực tiễn của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Thứ hai: Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó đặc biệt coi trọng việc không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới cấp xã, cấp huyện để đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng bền vững.

Thứ ba: Đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại gắn với phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

Tổ chức rà soát, quản lý, sử dụng hiệu quả các quy hoạch; tập trung thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, phát triển doanh nghiệp, ngành nghề nông thôn tạo điều kiện tập trung, tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.

Đẩy mạnh thực hiện các nội dung tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo quy hoạch. Phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản hàng hóa theo hình thức nuôi công nghiệp, siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao; phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến thuỷ sản. Nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn liên kết theo chuỗi giá trị các sản phẩm trồng trọt chủ lực.

Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng khuyến khích, hỗ trợ nông dân và các chủ trang trại thành lập Hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã 2012. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp liên kết với Hợp tác xã và hộ sản xuất hình thành các chuỗi khép kín từ sản xuất nguyên liệu tới chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh gắn với truy xuất nguồn gốc nông sản.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã trở thành phong trào sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh và đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần đưa diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.. Đến nay cả tỉnh đã có 48 sản phẩm được công nhận 15 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 33 sản phẩm đạt hạng 3 sao đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận tại Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 02/02/2020.

Thứ tư: Xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp, hình thành các vùng quê đáng sống.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu chăn nuôi, các cụm - điểm công nghiệp. Cải tạo, nâng cấp các khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung ở các xã, thị trấn trở thành khu xử lý rác thân thiện môi trường. Thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải theo quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình nước sạch tập trung trên địa bàn nông thôn; phấn đấu đến năm 2025 có trên 98% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch.

Kết hợp chặt chẽ giữa việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường với việc phát động thường xuyên, liên tục phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Quản lý, bảo vệ và làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị và mọi người dân. Nhân rộng các mô hình cộng đồng dân cư làm tốt công tác bảo vệ môi trường và chỉnh trang làm đẹp cảnh quan nông thôn.

Thứ năm: Phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội: Triển khai đồng bộ, toàn diện chương trình xây dựng và phát triển văn hoá, con người Nghệ An, trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động và Kế hoạch của tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Quan tâm chăm lo chế độ chính sách đối với người có công, trẻ em, người nghèo và người thuộc diện chính sách xã hội. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thứ sáu: Đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới gắn với đô thị hóa, nông thôn văn minh, hiện đại. Tiếp tục có cơ chế tạo thuận lợi huy động các nguồn lực xã hội và vai trò chủ thể của người dân; khuyến khích các mô hình người dân tự chủ, tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác các công trình hạ tầng, các thiết chế văn hóa cơ sở. Đồng thời tiếp tục nâng cấp, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng hiện đại, đồng bộ, kết nối để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ bãy: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý nông nghiệp có trình độ chuyên môn sâu trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại. Triển khai mạnh mẽ chương trình đào tạo nghề gắn với yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển công nghiệp, dịch vụ nông thôn. Từng bước xây dựng lực lượng lao động nông nghiệp, nông thôn chuyên nghiệp, lành nghề. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu và hiệu quả hoạt động của cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới các cấp.

Thứ tám: Nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước; đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp.

Từ những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong giai đoạn 2011-2020, Nghệ An tiếp tục chỉ đạo với quan điểm phát huy tinh thần Xô Viết - Nghệ Tĩnh để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới với kết quả cao nhất trong giai đoạn sau năm 2020./.

Th.S Hoàng Đình Ngọc

Trưởng Phòng Kế hoạch và Tổng hợp

Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới