19/06/2020 | 08:13

TP.Cao Lãnh và TX.Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

ĐTO - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định công nhận TP.Cao Lãnh và TX.Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019.

TP.Cao Lãnh có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo TP.Cao Lãnh và TX.Hồng Ngự tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, TX.Hồng Ngự có 4/4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Diện mạo nông thôn tại các địa phương này ngày càng phát triển, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần người dân không ngừng được nâng cao.

Đến nay, TP.Cao Lãnh có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người trên 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo là 1,26%. TP.Cao Lãnh đã tích cực huy động tất cả các nguồn lực bằng nhiều hình thức, thực hiện lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tính riêng nguồn vốn huy động từ nhân dân đóng góp là trên 98 tỷ đồng.

PV