19/06/2020 | 08:09

Xã Định An đạt chuẩn nông thôn mới

UBND huyện Lấp Vò vừa tổ chức công bố xã Định An đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là xã thứ 8 của huyện Lấp Vò đạt chuẩn NTM.

Qua hơn 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, toàn xã được hỗ trợ và huy động với tổng kinh phí thực hiện các công trình trên 45 tỷ đồng, trong đó các tổ chức doanh nghiệp và Nhân dân đóng góp tiền mặt và ngày công lao động, tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Hệ thống giao thông của xã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân; thu nhập bình quân đầu người hơn 47 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 1,55%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 94,53%... 4/4 ấp được công nhận ấp văn hóa, trong đó có 2 ấp An Hòa và An Lạc đạt ấp văn hóa 10 năm liền.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tặng Bằng khen; UBND huyện và xã cũng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân và các mạnh thường quân, doanh nghiệp đã đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng NTM ở địa phương.

Đăng Khoa