03/06/2020 | 08:59

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): 97% người dân được lấy ý kiến hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong tháng 5/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường đã tổ chức lấy phiếu đánh giá của người dân tại 28/28 xã, thị trấn; 178/178 thôn.

Kết quả cho thấy hơn 97% người dân được hỏi cho biết họ hài lòng và đánh giá cao với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện đạt được trong thời gian qua.

Các vấn đề khác liên quan đến kết quả thực hiện các tiêu chí quy hoạch, giao thông, điện, nước, y tế, văn hóa thể thao, an ninh trật tự, cải cách hành chính… số người dân được hỏi cho biết họ hài lòng cũng đạt từ 94% trở lên.

Anh Vũ