26/03/2020 | 14:55

Hơn 2.900 xã vùng dân tộc thiểu số về đích nông thôn mới

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương, tính đến tháng 3-2020, đã có 2.947 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn NTM.

Trong đó, tỷ lệ xã đạt chuẩn ở một số khu vực miền núi phía Bắc là 31,6%, Bắc Trung bộ 56,7%, vùng duyên hải Nam Trung bộ 51,4%, ĐBSCL 51,2% và Tây Nguyên 40,9%.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã công nhận 69 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; trong đó có một số địa phương tuy gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã đạt chuẩn NTM trong năm 2019, như huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái), Tây Trà (tỉnh Phú Yên), Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh), thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng)…

Kết quả trên có được là nhờ vào nguồn lực huy động rất lớn khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016-2019. Toàn khu vực đã huy động được khoảng 988.846 tỷ đồng đầu tư cho chương trình, chiếm 77,93% tổng vốn huy động của cả nước (1.268.823 tỷ đồng).

Trong đó, người dân tự nguyện đóng góp gần 70,6 tỷ đồng, chủ yếu là hiến đất, góp vật liệu xây dựng, ngày công lao động… Với kết quả trên, đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi đang dần được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 3%-4%/năm.

 

DŨNG LÊ - sggp