29/03/2020 | 08:15

Kiểm tra công trình Cải thiện Môi trường thân thiện trong xây dựng Nông thôn mới tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành.

Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2020, Văn phòng điều phối chương trình Nông thôn mới tỉnh phối hợp với Chi cục Bảo vệ Mội trường tổ chức kiểm tra công trình Cải tạo Môi trường thân thiện trong xây dựng Nông thôn mới tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành.

 Tăng Thành là một xã đồng bằng của huyện Yên Thành cách trung tâm của huyện khoảng 3 km, với sự nỗ lực của Đảng ủy, ubnd và toàn thể nhân dân trong toàn xã, xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015.

Một số hình ảnh Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh và Chi cục Bảo vệ Môi trường làm việc tại xã Tăng Thành:

Đại diện Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh và đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường làm việc với Lãnh đạo xã Tăng Thành trước khi đi kiểm tra thực địa

Kiểm tra thực địa các hạng mục của Công trình cải thiện môi trường thân thiện trong xây dựng Nông thôn mới

Qua một buổi làm việc tại xã Tăng Thành, huyện Yên Thành đại diện Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh và đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường đề nghị Lãnh đạo xã Tăng Thành khẩn trương hoàn các hạng mục của công trình để đưa vào hoạt động, sử dụng hợp lý nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, cũng như việc lồng ghép các nguôn vốn khác. Đảm bảo tốt trong việc hỗ trợ khắc phục ô nhiễm môi trường và cải tạo môi trường trên địa bàn xã ngày một xanh - sạch - đẹp.

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH