25/02/2020 | 16:36

Đồng Nai vận động nông dân liên kết sản xuất sạch

Mặc dù là một tỉnh công nghiệp phát triển, nhưng trong thời gian qua đảng bộ và chính quyền Đồng Nai đã đầu tư đúng mức vào nông nghiệp. Kết quả đạt được tỉnh trở thành một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới và đang hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp sạch.

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ cho năng suất cao tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Ngày 24/02, dưới sự tham gia và chủ trì của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi làm việc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng triển khai công tác năm 2020.

Theo ghi nhận, trong năm 2019, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo 154 cơ sở hội trên địa bàn chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nghị quyết chỉ thị của Đảng, Tỉnh ủy, pháp luật Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Theo thống kê năm 2019, các cấp hội thành viên đã giới thiệu 437 cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Theo đó, tổng cộng có 122 cán bộ, hội viên đã được kết nạp vào Đảng. Bản thân các cấp hội cũng triển khai tổ chức kết nạp thêm gần 9 ngàn hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân trên toàn tỉnh Đồng Nai lên hơn 139 ngàn người; hoạt động của các chi, tổ hội liên tục được đổi mới...

Ngoài việc tăng cường bổ sung thành viên mới, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai còn đi đầu trong việc lãnh đạo các cấp hội trong tỉnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp cung ứng vật tư nông nghiệp; hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nghề cho nông dân, giúp nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phát triển kinh tế tập thể, trợ giúp về pháp lý.

Đồng thời, Đảng đoàn Hội Nông dân còn tích cực tuyên truyền, khuyến khích nông dân tham gia xây dựng mô hình nông thôn mới. Qua đó, chỉ tính riêng năm 2019, toàn tỉnh Đồng Nai đã có gần 49,6 ngàn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi.

Vùng trồng rau tại xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc).

Tại buổi làm việc, đại diện các ban ngành đề nghị Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh chú trọng đến việc chỉ đạo các cấp hội vận động nông dân tham gia vào chuỗi sản xuất nông nghiệp sạch, tái cơ cấu nông nghiệp, tuyên truyền, tư vấn nâng cao hiểu biết của nông dân, giải quyết khiếu nại...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu tại cuộc họp: Trong thời gian tới, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh cần tuyên truyền nông dân tham gia sản xuất theo hướng hàng hóa, triển khai phối hợp với Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, các địa phương xây dựng các tổ hợp tác, câu lạc bộ, hợp tác xã để liên kết sản xuất sạch, đưa sản phẩm vào chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây và chế biến sâu.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cũng cho ý kiến, lưu ý Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh phải thực hiện hết vai trò trách nhiệm của mình để hoạt động của hội nông dân đi vào chiều sâu. Đảng đoàn phải kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, những khó khăn về vốn, chính sách để đề nghị tỉnh hỗ trợ giải quyết, giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Những năm gần đây, tỉnh Đồng Nai đang hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững bằng những mô hình kinh tế hiệu quả. Trong đó, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ nông sản được xem là nhiệm vụ hàng đầu. Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành nhằm khuyến khích, thúc đẩy phát triển mô hình này. Với vai trò định hướng, hỗ trợ và tạo sự liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp cung cấp và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thời gian qua, các cấp ủy, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai rất quan tâm đến việc vận dụng các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với sản xuất, tiếp sức cho nông dân phát triển theo mô hình chuỗi liên kết.

Trọng Duy - Nguyễn Thắm