25/02/2020 | 16:33

Quảng Nam có 29 xã rớt tiêu chí nông thôn mới

Ngày 24-2, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Nam cho biết, qua rà soát đánh giá, trong tổng số 85 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn năm 2011 - 2018 có đến 29 xã bị rớt từ 1 - 3 tiêu chí. Hầu hết do bị rớt những tiêu chí mềm, như: tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 10 về thu nhập; tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất; tiêu chí số 16 về văn hóa; tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh. Để khắc phục tình trạng xã đạt chuẩn NTM bị rớt tiêu chí, UBND tỉnh chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, sớm đưa ra giải pháp thực hiện trong năm 2020 để khắc phục tình trạng rớt tiêu chí NTM. Để việc xây dựng NTM có tính bền vững, chính quyền địa phương cần linh hoạt huy động kinh phí từ nhiều nguồn; các ngành chuyên môn ở tỉnh và huyện cần thường xuyên bám sát cơ sở để hỗ trợ các xã duy trì, nâng cao chất lượng từng tiêu chí liên quan đến lĩnh vực mình.

TH. HÀ - cadn