27/12/2019 | 17:00

Hà Tĩnh có thêm 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao

Chiều 27/12, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và xã NTM nâng cao tổ chức bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao đợt 2, năm 2019.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Văn Hùng - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Trên cơ sở kết quả rà soát, thẩm định của các sở, ngành, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, các thành viên Hội đồng thẩm định xét, bỏ phiếu nhất trí 100% phiếu công nhận đối với 28/29 xã đạt chuẩn NTM, 9/12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao đợt 2, năm 2019.

Trước đó, thực hiện Văn bản số 7492/UBND-NL4 của UBND tỉnh các sở, ngành đã rà soát, thẩm định hồ sơ và các tiêu chí của 42 xã đề nghị đợt 2 năm 2019, trong đó có 27 xã đề nghị đạt chuẩn NTM, 12 xã đề nghị đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 01 xã đề xuất hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn NTM, xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao đợt 2 năm 2019

Kết quả thẩm định 28 xã đạt chuẩn NTM đợt 2 năm 2019, có 27 xã đạt 20/20 tiêu chí, 01 xã (Thạch Lạc) đạt 16/20 tiêu chí (4 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu). 28 xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt từ 91,3% đến trên 100%.

Các thành viên Hội đồng thẩm định bỏ phiếu xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM, xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao

 

Đối với nhóm xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm có 12 xã: Thạch Hạ, Thạch Môn (TP Hà Tĩnh); Xuân Thành, Xuân Viên, Tiên Điền (Nghi Xuân); Thạch Tân, Thạch Long (Thạch Hà); Cẩm Bình, Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên); Đức Yên (Đức Thọ); Tiến Lộc (Can Lộc); Sơn Kim1 (Hương Sơn).

Qua kết quả đánh giá của các sở, ngành có 9/12 xã đạt 7/7 tiêu chí; Thạch Long đạt 5/7 tiêu chí (02 tiêu chí chưa đạt: Cảnh quan môi trường và tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu), Thạch Môn đạt 4/7 tiêu chí (3 tiêu chí chưa đạt: Hạ tầng - kinh tế xã hội, Sản xuất - Việc làm - Thu nhập - Hộ nghèo và Cảnh quan môi trường), Sơn Kim 1 đạt 1/7 tiêu chí (6 tiêu chí chưa đạt: Quy hoạch; Hạ tầng kinh tế xã hội; Sản xuất - Việc làm - Thu nhập - Hộ nghèo; Văn hóa - Giáo dục - Y tế; Cảnh quan môi trường và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu). 12 xã không có nợ đọng, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt cao hơn so với quy định.

Danh sách các xã đạt chuẩn NTM, đợt 2/2019, gồm:

Kỳ Thọ, Kỳ Phú, Kỳ Sơn, Kỳ Bắc (Kỳ Anh), Sơn Trường, Sơn Long, Sơn Giang, Sơn Bình, Sơn Lĩnh (Hương Sơn), Thịnh Lộc, Thạch Mỹ, Thạch Kim, Phù Lưu, Bình Lộc (Lộc Hà), Cẩm Lĩnh, Cẩm Mỹ, Cẩm Hà, Cẩm Trung, Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên), Liên Minh, Đức Dũng (Đức Thọ), Thạch Đỉnh, Thạch Hải, Thạch Hội, Thạch Trị (Thạch Hà), Hương Đô, Hương Long (Hương Khê).

Danh sách các xã đạt chuẩn NTM nâng cao đợt 2/2019, gồm:

Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh); Xuân Thành, Xuân Viên, Tiên Điền (Nghi Xuân); Thạch Tân (Thạch Hà); Cẩm Bình, Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên); Đức Yên (Đức Thọ); Tiến Lộc (Can Lộc).

 

 

Ngô Thắng