27/12/2019 | 14:26

Thiệu Hóa phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới trong năm 2020

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-12, HĐND huyện Thiệu Hóa tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 15, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện Thiệu Hóa lần thứ 15, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2019, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của tỉnh; các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động triển khai chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm, vì vậy tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng chính quyền đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Trong số 23 chỉ tiêu được quy định trong Nghị quyết HĐND huyện, có 18 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được củng cố, các lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển, việc làm và thu nhập của người dân được cải thiện, đời sống nhân dân cơ bản ổn định, hiệu quả hoạt động chính quyền được nâng lên.

Đại diện lãnh đạo huyện Thiệu Hóa trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Nổi bật là, trong nông nghiệp, liên kết sản xuất được mở rộng, nông nghiệp công nghệ cao bắt đầu có hiệu quả, chuyển đổi mạnh đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn; công nghiệp - xây dựng phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án được triển khai thực hiện, hoàn thành; hệ thống giao thông được xây dựng nâng cấp, nhiều tuyến đường huyện, tỉnh duy tu bảo dưỡng; công tác đền bù giải phóng mặt bằng được triển khai tích cực, hiệu quả. Một số dự án kéo dài nhiều năm đã giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện, như: Dự án khu đô thị Tây Bắc thị trấn, Dự án xây dựng Nhà máy Chế biến nông nghiệp công nghệ cao của công ty CP mía đường Lam Sơn, Dự án đường cao tốc Bắc - Nam…

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện Thiệu Hóa.

Năm 2020, huyện Thiệu Hóa tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm phát triển kinh tế với tốc độ cao, chất lượng và bền vững; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2020, huyện Thiệu Hóa đạt huyện nông thôn mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện gửi tới Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIII; các báo cáo, tờ trình của Thường trực và các ban của HĐND huyện và một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Thiệu Hóa diễn ra trong hai ngày 27 và 28-12.

Thanh Mai