26/12/2019 | 13:31

Thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới cho 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 Trong hai ngày 24 và 25/12, Đoàn Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tổ chức thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 cho 3 xã thuộc 3 huyện Thanh Chương, Tương Dương và Anh Sơn.

Hội nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM 

Trước khi có buổi làm việc, các thành viên đoàn thẩm định đã tiến hành kiểm tra thực tế việc xây dựng hệ thống hạ tầng, phát triển các mô hình sản xuất, công tác bảo đảm vệ môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, điện, nắm bắt sự hài lòng của người dân … và tình hình thực hiện 19 tiêu chí xã đạt chuẩn NTM tại các địa phương.

Các thành viên đoàn thẩm định đi kiểm tra thực tế tại nhà văn hóa thôn

Là các xã miền núi thuộc khu vực 2, có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, song trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM, các địa phương đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; không ngừng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp thâm canh vào sản xuất nông nghiệp; quan tâm đẩy mạnh các thành phần kinh tế; du nhập những ngành, nghề mới nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; huy động được hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Sau hơn 9 năm thực hiện xây dựng NTM, các xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 33,2 triệu đồng/người/năm trở lên; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5%; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, vệ sinh môi trường được bảo đảm…

Đoàn thẩm định kiểm tra một số mô hình PTSX tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn

Đường xanh, sạch, đẹp tại xã Khai Sơn huyện Anh Sơn

Nhà ở của dân tộc Mông tại xã Xá Lượng huyện Tương Dương

Các thành viên đoàn thẩm định đã phân tích, đánh giá cao những kết quả đạt được, cách làm sáng tạo trong quá trình xây dựng NTM tại các địa phương. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần sớm được khắc phục để nâng cao chất lượng của xã đạt chuẩn NTM. Tại hội nghị, các thành viên đoàn thẩm định đã cơ bản thống nhất cho 3 xã Thanh Mỹ (Thanh Chương), xã Xá Lượng (Tương Dương) và xã Khai Sơn (Anh Sơn) đủ điều kiện hoàn thành 19 tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM. Đây là cơ sở để Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng NTM tỉnh trình Ban chỉ đạo bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019 cho các xã.

Bài, ảnh: Lưu Kim Oanh – VP Điều phối NTM

  • Tin mới cập nhật
  • Tin đọc nhiều nhất