26/12/2019 | 14:34

Nghệ An thẩm định 47 xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2019

Thực hiện công tác tháng 12 của Ban tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, ngày 25/12/2019 Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh về làm việc tại xã Xã Lượng của huyện Tương Dương và xã Khai Sơn của huyện Anh Sơn để thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí của 02 theo Bộ tiêu chí về xã Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Qua một ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm nhìn chung 02 xã Xã Lượng và Khai Sơn cơ bản hoàn thành các tiêu chí về xã đạt chuẩn Nông thôn mới theo quy định về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Như vậy đây là 02 được thẩm định cuối cùng trong 47 xã được thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.

Những con số ấn tượng về Chương trình xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Nghệ An trong năm 2019:

- Huyện Yên Thành đã có 38/38 xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2019 và đang chờ Thẩm định huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 trong thời gian tới;

- Thêm 02 thuộc huyện 30A được thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 là xã Quế Sơn của huyện Quế Phong và xã Xã Lượng của huyện Tương Dương;

- Tương Dương là huyện 30A có 04 xã đã được công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới và thêm 01 xã chờ thông qua trong Hội nghị bỏ phiếu của UBND tỉnh tổ chức trong tháng 12;

- Nghi Lộc là huyện có số xã được thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nhiều nhất trong năm 2019 với 08 xã được thẩm định;

- Tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã có 239 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và 26 xã chờ bỏ phiếu thông qua vào ngày 31/12/2019 do UBND tỉnh tổ chức.

Như vậy nhìn chung năm 2019 tỉnh Nghệ An sẽ có thêm hơn 40 xã  đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2019, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TỈNH NGHỆ AN

  • Tin mới cập nhật
  • Tin đọc nhiều nhất