02/10/2019 | 15:49

TRIỂN KHAI TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ XÃ, THÔN, BẢN LÀM CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019

Từ ngày 23/9 đến ngày 02/10/2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm công tác xây dựng nông thôn mới cho 158 đại biểu đại diện Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã và đại diện thôn, bản của 38 xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Đ/c Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Thực hiện Quyết định số 221/QĐ-VPĐP ngày 30/8/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng Nông thôn mới các cấp năm 2019 thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An; Quyết định số 248/QĐ-VPĐP ngày 17/9/2019 về việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng Nông thôn mới các cấp năm 2019 thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đại diện Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới của 38 xã và đại diện 120 trưởng thôn, xóm thuộc 38 xã.

Để công tác tập huấn đạt chất lượng, hiệu quả, Văn phòng Điều phối xây nông thôn mới đã tổ chức thành 03 lớp, mỗi lớp từ 52 học viên, thời gian tập huấn là 03 ngày/lớp, diễn ra từ ngày 23/9/2019 đến ngày 02/10/2019. Nội dung theo chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2017 - 2020 đã được Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành. Giảng viên là các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí phụ trách phận nghiệp vụ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và lãnh đạo Hội làm vườn tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn thứ nhất ngày 23/9, đồng chí Nguyễn Văn Hằng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh nhấn mạnh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg 18/6/2016 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng cần phải có sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, trong đó người dân giữ vai trò chủ thể. Trên cơ sở đó, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch, tài liệu hướng dẫn để thực hiện Chương trình. Với mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 61,5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (265/431 xã). Duy trì, phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng chỉ tiêu về số tiêu chí, bình quân chung cả tỉnh đạt 16,8 tiêu chí/xã trở lên.

Đến nay toàn tỉnh đã có 225 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, chiếm 52,20%,trong đó có 4 xã thuộc huyện nghèo 30a; 2 xã biên giới; có 30 xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; 87 xã có đông đồng bào giáo dân; Có 03 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành và đạt chuẩn Nông thôn mới. Có 01 huyện đang hoàn thành hồ sơ để tiến hành thẩm tra, thẩm định công nhận (Huyện Yên Thành).

Bình quân tiêu chí cả tỉnh là 15,96 tiêu chí/xã (tăng 12,32 tiêu chí/xã so với năm 2011, tăng 4,26 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015); trong đó có 259 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 60,1%; 41 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 9,5%; Có 71 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 16,5%; Có 60 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 13,9%; Không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, việc nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là hết sức cần thiết. Hiệu quả nhất là trang bị kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức thực hiện ở cơ sở… cho cán bộ là thông qua tập huấn. Qua tập huấn, các giảng viên sẽ truyền đạt những kiến thức hết sức cụ thể và thực tiễn về công tác xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới với 03 chuyên đề trong tổ chức thực hiện Chương trình giai đoạn 2019 - 2020. Từ những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm qua trao đổi trong quá trình tập huấn, cũng như đi tham quan học tập ở các tỉnh bạn như: Nam Định, Thanh Hóa và Hà Tĩnh, mỗi học viên sẽ áp dụng, vận dụng triển khai và tham mưu thực hiện ở địa phương mình nhằm thành công sự nghiệp xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả nhất.

Một số hình ảnh đoàn đến tham quan học tập

Để công tác tập huấn đạt hiệu quả, đồng chí Nguyễn Văn Hằng cũng đề nghị các đồng chí là học viên tham gia lớp tập huấn nghiêm túc thực hiện, đảm bảo đúng, đủ thời gian theo kế hoạch; chấp hành nghiêm túc quy định của lớp tập huấn; tập trung nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để nắm được kiến thức, các kỹ năng, nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm để kết thúc đợt tập huấn áp dụng tốt, hiệu quả vào công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Việc tham gia tập huấn là một hoạt động, nhiệm vụ chính trị phải thực hiện trong năm.

Ngay sau lễ khai mạc, Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã trao đổi, truyền đạt với các học viên 1 trong 3 chuyên đề trong khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2019 - 2020, đó là chuyên đề Đánh giá tổng thể kết quả Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2019; Định hướng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Thế Thắng – Chủ tịch hội làm vườn tỉnh.

Tham dự các lớp tập huấn lần này học viên còn được giảng viên Nguyễn Thế Thắng – Chủ tịch Hội làm vườn tỉnh giới thiệu và hướng dẫn chi tiết phương pháp xây dựng vườn chuẩn theo Kế hoạch số 410/KH-UBND ngày 27/6/2018 về việc thực hiện Xây dựng Vườn chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 1018 - 2020. Bên cạnh nhận thức về mặt lý thuyết, các học viên còn được tham quan thực tế mô hình vườn chuẩn và khu dân cư kiểu mẫu tại xã các xã của tỉnh Nam Định, Thanh Hóa và Hà Tĩnh – Là một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 và đã gặt hái được những kết quả đáng ca ngợi./.

Bài, ảnh: Lưu Oanh/VPĐP NTM tỉnh